A A A

Wystąpienia Rzecznika

14.12.2017r. (wystąpienie z dnia: 26.07.2017)

Wystąpienie Rzecznika Praw Pacjenta do Ministra Zdrowia

w sprawie realizacji prawa dostępu do świadczeń zdrowotnych pacjentów posiadających szczególne uprawnienia, z dnia 26 lipca 2017 r. [RzPP-WIP/WPR.420.18.2017.ES.1]
więcej
05.12.2017r. (wystąpienie z dnia: 24.11.2017)

Wystąpienie Rzecznika Praw Pacjenta do Ministra Zdrowia

w sprawie niewystarczającej dostępności świadczeń zdrowotnych z zakresu geriatrii dla osób starszych
więcej
17.11.2017r. (wystąpienie z dnia: 13.11.2017)

Wystąpienie Rzecznika Praw Pacjenta do Ministra Zdrowia

w sprawie wprowadzenia zmian w rozporządzeniu MZ w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, opracowanie wzoru karty leczenia bólu...
więcej
10.11.2017r. (wystąpienie z dnia: 08.11.2017)

Wystąpienie Rzecznika Praw Pacjenta do Dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa

w sprawie podjęcia wspólnej inicjatywy zmierzającej do utworzenia planu reagowania kryzysowego z uwzględnieniem problemu matek karmiących, które potencjalnie mogą potrzebować...
więcej
18.08.2017r. (wystąpienie z dnia: 23.05.2017)

Wystąpienie Rzecznika Praw Pacjenta do Ministra Zdrowia

w zakresie przepisów prawa regulujących kwestię okresowego opiniowania pacjentów detencyjnych, z dnia 23 maja 2017 r. [RzPP-WZP.420.40.2017.SF]
więcej
18.08.2017r. (wystąpienie z dnia: 30.05.2017)

Wystąpienie Rzecznika Praw Pacjenta do Ministra Zdrowia

w sprawie pobytu osób bliskich, w szczególności niepełnosprawnych i w podeszłym wieku, pozostających pacjentami tego samego podmiotu leczniczego, lecz objętych świadczeniami...
więcej
1  2  3  4  5  6  7  8  9    56