Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Zgodnie w ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. każdej osobie przysługuje prawo do uzyskania informacji o sprawach publicznych.

 1. Proszę wypełnić wniosek

  Wniosek o udostępnienie informacji publicznej (DOC 17,3 KB)
   
 2. Wniosek należy przekazać do Biura Rzecznika Praw Pacjenta w jednej, z niżej wymienionych form:
  • Pocztą na adres
   Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
   ul. Młynarska 46
   01-171 Warszawa
   z dopiskiem "Informacja publiczna"
    
  • złożyć osobiście, adres j. w.
    
  • przesłać faksem na numer: 22 833 08 86
    
  • przesłać drogą elektroniczną na adres: promocja@rpp.gov.pl

Uprzejmie informujemy, że powyższy formularz wniosku nie ma charakteru obligatoryjnego, jednak jego wypełnienie usprawni procedurę udzielenia odpowiedzi.