Aktualności

07-02-2018r.

Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta

W dniu 6 lutego odbyło się spotkanie Grzegorza Błażewicza, Zastępcy Rzecznika Praw Pacjenta z Hanną Machińską, Zastępcą Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Głównym tematem rozmów była sytuacja osób z zaburzeniami psychicznymi przebywających w jednostkach penitencjarnych oraz podmiotach leczniczych realizujących długoterminową opiekę psychiatryczną.  Poruszano również problematykę przymusu bezpośredniego, który w opinii obu instytucji powinien być wykonywany w sposób możliwie najmniej uciążliwy dla pacjenta, z zachowaniem szczególnej ostrożności i dbałości o jego dobro.

 

W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele obu urzędów, Ewa Dawidziuk, Dyrektor Zespołu ds. Wykonywania Kar w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, Agnieszka Wernik Dyrektor Departamentu Strategii i Działań Systemowych oraz Grzegorz Saj Dyrektor Departamentu ds. Zdrowia Psychicznego Biura Rzecznika Praw Pacjenta.

 

Lista aktualności