Aktualności

06-11-2019r.

Spotkanie ws. powołania Rady Organizacji Pacjentów przy RPP

6 listopada 2019 r. w siedzibie Biura Rzecznika Praw Pacjenta odbyło się spotkanie organizacyjne ws. Rady Organizacji Pacjentów (ROP). Bartłomiej Chmielowiec przedstawił jakie wyzwania stoją przed Radą, w jakich obszarach mogą być podejmowane wspólne działania i inicjatywy.  

 

„Jesteście Ważni, Wasz głos się liczy. Chcemy by liczył się jeszcze bardziej, jako głos całego środowiska pacjentów. Stąd moja decyzja, by nie czekając na nowelizację ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta rozpocząć prace Rady.” – powiedział Bartłomiej Chmielowiec. „Chciałbym, by Rada była partnerem i doradcą Rzecznika, wskazywała na to co najważniejsze, była wspólnym głosem Pacjentów w sprawach najistotniejszych.” – dodał. 

 

Do zadań Rady Organizacji Pacjentów będzie należeć przede wszystkim:

  • określanie obszarów zagrożeń realizacji i przestrzegania praw pacjenta;
  • wyrażanie stanowisk w sprawach przedstawionych Radzie przez Rzecznika;
  • zaangażowanie w obszarze wyzwań systemowych w obszarze zdrowia;
  • podejmowanie, wspólnie z Rzecznikiem, działań związanych z edukacją i promocją w zakresie praw pacjenta;
  • opiniowanie aktów prawnych;
  • Wzajemne wsparcie przy współpracy z administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi i innymi interesariuszami.

 

W ramach ROP ma też zostać powołany Zespół Koordynujący, który m.in. będzie odpowiedzialny za przygotowywanie harmonogramu posiedzeń Rady oraz planu pracy na dany rok, a także projektów stanowisk we współpracy z Rzecznikiem. Zespół będzie też łącznikiem i koordynatorem prac Rady we współpracy z Rzecznikiem i specjalnie powołanym opiekunem Rady.

 

Przedstawiciele Organizacji Pacjentów do 22 listopada br. mogą zgłaszać uwagi co do koncepcji organizacji prac Rady, przesyłając je na adres: . Do końca listopada zostanie opublikowana ostateczna treść regulaminu organizacyjnego, a między 2-16.12.2019 odbędzie się formalna rejestracja organizacji, wyrażających chęć pracy w ramach Rady.

Wszystkie szczegóły będą publikowane regularnie na stronie internetowej Rzecznika.

Rada Organizacji Pacjentów rozpocznie regularne, merytoryczne działania w styczniu 2020r.

Lista aktualności