Aktualności

12-11-2019r.

Rada Organizacji Pacjentów – harmonogram prac

6 listopada 2019 r. w siedzibie Biura Rzecznika Praw Pacjenta odbyło się spotkanie Rady Organizacji Pacjentów (ROP). Rzecznik otrzymał już pierwsze propozycje, uwagi i sugestie dotyczące jej funkcjonowania, niemniej nadal czeka na uwagi od organizacji pacjentów do koncepcji ROP. Do 22 listopada 2019 r. organizacje mogą je zgłaszać na adres:

 

Dotychczas organizacje pacjentów zwróciły uwagę jak ważny jest wspólny głos tak wielu  organizacji a także stworzenie programu współpracy z Rzecznikiem, której działania mogą mieć realny wpływ na system opieki zdrowotnej w Polsce.

 

Propozycje jakie wpłynęły do Rzecznika Praw Pacjenta to m.in.:

  • umożliwienie prac Rady poprzez komunikację elektroniczną i wizyjną oraz umieszczenie tej informacji w regulaminie organizacyjnym Rady;
  • powołanie w strukturze Rady podzespołów, które zajmowałyby się określoną tematyką istotną z punktu widzenia organizacji;
  • podjęcie wspólnych działań edukacyjnych, w tym głównie w małych miejscowościach;
  • mierzenie rezultatów prac Rady Organizacji Pacjentów, tak aby ustalić cel, harmonogram prac, wskazać na ryzyka związane z jego realizacją i określić rezultat;
  • w celu wzmocnienia praw pacjenta zasugerowano pracę Telefonicznej Informacji Pacjenta przez 24 godziny na dobę w celu podejmowania interwencji;
  • wymiana informacji pomiędzy Radą Organizacji Pacjentów a Narodowym Funduszem Zdrowia, tak aby reprezentant NFZ uczestniczył w spotkaniach Rady u Rzecznika i odwrotnie. 

 

Po zebraniu wszystkich uwag i sugestii, do 30 listopada br. na stronie internetowej Rzecznika Praw Pacjenta zostanie zamieszczony regulamin organizacyjny ROP. Następnie od 2 do 16 grudnia przedstawiciele organizacji pacjentów będą mogli zgłaszać kandydatury swoich przedstawicieli do ROP, Zespołu Koordynującego oraz Podzespołów.

W dniu 20 grudnia br. Rzecznik ogłosi skład ww. ciał poszczególnych grup, natomiast pierwsze, formalne posiedzenie Rady Organizacji Pacjentów odbędzie się na początku 2020 roku.

 

Prezentacja – PDF 515 KB

Zachęcamy do zapoznania się z poprzednią informacją na temat Rady Organizacji Pacjentów.

 

Lista aktualności