Aktualności

15.12.2017r.

Rzecznik pisze do Ministra Zdrowia w imieniu szczególnie uprawnionych pacjentów

Rzecznik Praw Pacjenta wystąpił do Ministra Zdrowia o zajęcie stanowiska dotyczącego udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom szczególnie uprawnionym. Jak wynika z danych...
więcej
14.12.2017r.

Rzecznik Praw Pacjenta proponuje zmiany w projekcie rozporządzenia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

Rzecznik Praw Pacjenta zgłosił uwagi do projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie....
więcej
13.12.2017r.

Lekarze powinni całodobowo udzielać świadczeń zdrowotnych w zakładach opiekuńczo – leczniczych

Rzecznik Praw Pacjenta wydał decyzję o uznaniu stosowania praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów do świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością i nakazał ich...
więcej
13.12.2017r.

Ulotka dla osób niewidomych i niedowidzących posługujących się pismem brajla

Rzecznik Praw Pacjenta wydał ulotkę o prawach pacjenta, na której pismem brajla zostały zamieszczone dane kontaktowe do Biura Rzecznika Praw Pacjenta. W ramach współpracy pomiędzy...
więcej
13.12.2017r.

Zapowiedzi Premiera Morawieckiego dotyczące systemu ochrony zdrowia

We wczorajszym expose Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że służba zdrowia jest na pierwszym miejscu wśród kluczowych obszarów rozwoju Polski na najbliższe lata.
więcej
12.12.2017r.

Rzecznik Praw Pacjenta rozpoczął prace nad nowelizacją ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Rzecznik Praw Pacjenta rozpoczął – zapowiedziane w dniu 6 grudnia br. na spotkaniu z organizacjami pacjenckimi – prace nad nowelizacją ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach...
więcej
11.12.2017r.

Spotkanie Rzecznika Praw Pacjenta z organizacjami pacjenckimi

6 grudnia Rzecznik Praw Pacjenta gościł przedstawicieli ponad 30 organizacji pozarządowych na spotkaniu inaugurującym podjęcie wspólnych działań nad wsparciem pacjentów w systemie...
więcej
08.12.2017r.

Ankieta „Innowacje w zdrowiu- perspektywa pacjenta”

Rzecznik Praw Pacjenta zachęca do wypełnienia ankiety na temat innowacji w zdrowiu, która została przygotowana przez Fundację Urszuli Jaworskiej we współpracy z Departamentem...
więcej
1  2  3  4  5  6  7  8  9    57