A A A

Archiwum

26.06.2012r.

Ogłoszenie o przetargu na dostawę materiałów eksploatacyjnych do sprzętu biurowego

(drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, faksów) dla Biura Rzecznika Praw Pacjenta Numer ogłoszenia: 125775 - 2012; data zamieszczenia: 06.06.2012
więcej
07.12.2011r.

Ogłoszenie RzPP-ZPI-212-2-1/2011 o przetargu na system poczty elektronicznej

Ogłoszenie RzPP-ZPI-212-2-1/2011 o przetargu na system poczty elektronicznej, w skład którego wchodzą: serwer do zarządzania systemem poczty wraz z oprogramowaniem oraz wdrożenie...
więcej
14.03.2011r.

Ogłoszenie RzPP-ZPI-212-1-3/MS/2011 o przetargu na dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego

Przystosowanego do spalania biopaliw ciekłych na potrzeby Rzecznika Praw Pacjenta, wraz z pakietem ubezpieczeń Numer ogłoszenia: 36294 - 2011; data zamieszczenia: 04.03.2011
więcej
08.11.2010r.

Ogłoszenie RzPP-ZPI-34-2-1/MS/2010 o przetargu nieograniczonym na dostawę 41 sztuk komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem

Zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych - http://portal.uzp.gov.pl o numerze 351694 - 2010/
więcej
18.05.2010r.

Ogłoszenie BRZPP-ZPI-34-1 o przetargu nieograniczonym na dostawę 20 sztuk zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem

Zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych - http://portal.uzp.gov.pl o numerze 105651/2010/
więcej
  1  2