A A A

Wystąpienia Rzecznika

13.02.2017r. (wystąpienie z dnia: 13.12.2016)

Wystąpienie Rzecznika Praw Pacjenta do Ministra Zdrowia

Wystąpienie Rzecznika Praw Pacjenta do Ministra Zdrowia w sprawie uregulowania kwestii przyjęcia pacjentów będących na Oddziałach Leczenia Abstynencyjnych Zespołów Alkoholowych...
więcej
30.01.2017r. (wystąpienie z dnia: 07.12.2016)

Wystąpienie Rzecznika Praw Pacjenta do Ministra Zdrowia

Wystąpienie Rzecznika Praw Pacjenta do Ministra Zdrowia w sprawie dookreślenia uprawnień podstawowych zespołów ratownictwa medycznego w zakresie podejmowania przymusowych procedur...
więcej
13.01.2017r. (wystąpienie z dnia: 23.11.2016)

Wystąpienie Rzecznika Praw Pacjenta do Ministra Zdrowia

Wystąpienie Rzecznika Praw Pacjenta do Ministra Zdrowia w sprawie ochrony praw pacjentów oddziałów neonatologicznych z dnia 23 listopada 2016 r. RzPP-WPR.420.131.2016
więcej
04.01.2017r. (wystąpienie z dnia: 16.05.2016)

Wystąpienie Rzecznika Praw Pacjenta do Komendanta Głównego Policji

w sprawie stosowania kajdanek przez policjantów wspomagających interwencję Zespołu Ratownictwa Medycznego, z dnia 16 maja 2016 r. [RzPP-ZZP.420.40.2016.KAS]
więcej
21.12.2016r. (wystąpienie z dnia: 26.03.2015)

Wystąpienie Rzecznika Praw Pacjenta do Ministra Zdrowia

Wystąpienie Rzecznika Praw Pacjenta do Ministra Zdrowia dotyczące finansowania świadczeń zdrowotnych w zakresie terapii i rehabilitacji współuzależnienia oraz profilaktyki...
więcej
19.12.2016r. (wystąpienie z dnia: 20.11.2014)

Wystąpienie Rzecznika Praw Pacjenta do Ministra Edukacji Narodowej, Rzecznika Praw Dziecka oraz Ministra Zdrowia

odnośnie zajęcia stanowiska w sprawie dostępu wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodków socjoterapii do świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki...
więcej
1    5  6  7  8  9  10  11  12  13    62