A A A

Wystąpienia Rzecznika

06.02.2018r. (wystąpienie z dnia: 18.12.2017)

Wystąpienie Rzecznika Praw Pacjenta do Ministra Zdrowia

w sprawie zakażeń na oddziałach pediatrycznych, z dnia 18 grudnia 2017 r. [RzPP-WPR.420.147.2017] PDF - 166 KB
więcej
28.12.2017r. (wystąpienie z dnia: 22.12.2017)

Wystąpienie Rzecznika Praw Pacjenta do Ministra Zdrowia

w sprawie niedostatecznej liczby działań profilaktycznych w toku udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, z dnia 22 grudnia 2017 r....
więcej
14.12.2017r. (wystąpienie z dnia: 26.07.2017)

Wystąpienie Rzecznika Praw Pacjenta do Ministra Zdrowia

w sprawie realizacji prawa dostępu do świadczeń zdrowotnych pacjentów posiadających szczególne uprawnienia, z dnia 26 lipca 2017 r. [RzPP-WIP/WPR.420.18.2017.ES.1]
więcej
05.12.2017r. (wystąpienie z dnia: 24.11.2017)

Wystąpienie Rzecznika Praw Pacjenta do Ministra Zdrowia

w sprawie niewystarczającej dostępności świadczeń zdrowotnych z zakresu geriatrii dla osób starszych
więcej
17.11.2017r. (wystąpienie z dnia: 13.11.2017)

Wystąpienie Rzecznika Praw Pacjenta do Ministra Zdrowia

w sprawie wprowadzenia zmian w rozporządzeniu MZ w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, opracowanie wzoru karty leczenia bólu...
więcej
10.11.2017r. (wystąpienie z dnia: 08.11.2017)

Wystąpienie Rzecznika Praw Pacjenta do Dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa

w sprawie podjęcia wspólnej inicjatywy zmierzającej do utworzenia planu reagowania kryzysowego z uwzględnieniem problemu matek karmiących, które potencjalnie mogą potrzebować...
więcej
1    3  4  5  6  7  8  9  10  11    62