A A A

Wystąpienia Rzecznika

11.02.2010r. (wystąpienie z dnia: 28.01.2010)

Wystąpienie do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

Wystąpienie do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie realizacji zlecenia na środki pomocnicze.
więcej
10.02.2010r. (wystąpienie z dnia: 09.02.2010)

Wystąpienie do Dyrektora Szpitala Powiatowego w Żywcu

Wystąpienie do Dyrektora Szpitala Powiatowego w Żywcu, w sprawie informacji o ciągłości opieki nad pacjentami w kontekście prowadzenia akcji protestacyjnej.
więcej
10.02.2010r. (wystąpienie z dnia: 09.02.2010)

Wystąpienie do Dyrektora Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku Białej

Wystąpienie do Dyrektora Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku Białej, w sprawie informacji o ciągłości opieki nad pacjentami w kontekście prowadzenia akcji...
więcej
10.02.2010r. (wystąpienie z dnia: 09.02.2010)

Wystąpienie do Dyrektora Specjalistycznego Zespołu Chorób Płuc i Gruźlicy w Bystrej

Wystąpienie do Dyrektora Specjalistycznego Zespołu Chorób Płuc i Gruźlicy w Bystrej, w sprawie informacji o ciągłości opieki nad pacjentami w kontekście prowadzenia akcji...
więcej
10.02.2010r. (wystąpienie z dnia: 06.01.2010)

Wystąpienie do Konsultanta Krajoweg

Wystąpienie do Konsultanta Krajowego w sprawie możliwości korzystania z leczenia uzdrowiskowego osób z wszczepionym stymulatorem bólu.
więcej
09.02.2010r. (wystąpienie z dnia: 28.01.2010)

Wystąpienie Rzecznika Praw Pacjenta

Wystąpienie do Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych w sprawie podjęcia prac nad wydaniem rekomendacji dot. przedłużenia dofinansowania zaopatrywania w pompy insulinowe...
więcej
1    54  55  56  57  58  59  60  61  62    62