A A A

Wystąpienia Rzecznika

26.11.2018r. (wystąpienie z dnia: 21.11.2018)

Wystąpienie Rzecznika Praw Pacjenta do Ministra Zdrowia

w sprawie rozważenia utworzenia poradni stomijnych działających w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, z dnia 21 listopada 2018 r. [RzPP-DPR-WPI.420.10.2018]
więcej
16.11.2018r. (wystąpienie z dnia: 13.11.2018)

Wystąpienie Rzecznika Praw Pacjenta do Ministra Zdrowia

w sprawie rozważenia zainicjowania prac legislacyjnych celem usprawnienia procesu orzekania o zdarzeniach medycznych.
więcej
05.10.2018r. (wystąpienie z dnia: 26.09.2018)

Wystąpienie Rzecznika Praw Pacjenta do Prezesów Sądów Apelacyjnych i Okręgowych

w sprawie możliwego nieobciążania pacjentów kosztami sądowymi w przypadku przegranych procesów sądowych.
więcej
31.08.2018r. (wystąpienie z dnia: 31.08.2018)

Wystąpienie Rzecznika Praw Pacjenta do Ministra Finansów

w sprawie apelu organizacji pacjentów dotyczący budowy systemu rejestrów medycznych [RzPP-DSD.420.158.2018.EKL]
więcej
01.08.2018r. (wystąpienie z dnia: 30.07.2018)

Wystąpienie Rzecznika Praw Pacjenta do Ministra Zdrowia

w sprawie Polityki Lekowej Państwa - pozytywna opinia Rzecznika Praw Pacjenta, z dnia 30 lipca 2018 r. [RzPP-DSD.420.125.2018.RBR]
więcej
14.06.2018r. (wystąpienie z dnia: 14.06.2018)

Wystąpienie Rzecznika Praw Pacjenta do Ministra Infrastruktury

Wystąpienie Rzecznika Praw Pacjenta do Ministra Infrastruktury z dnia 13 czerwca 2018 r. o włączenie Honorowych Dawców Krwi do grona osób, którym przysługuje prawo do przejazdów...
więcej
1    1  2  3  4  5  6  7  8  9    62