A A A

Wystąpienia Rzecznika

04.02.2019r. (wystąpienie z dnia: 04.02.2019)

Wystąpienie Rzecznika Praw Pacjenta do Ministra Zdrowia

w sprawie włączenia pacjenta do programu lekowego SM po jego powrocie z zagranicy, z dnia 4 lutego 2019 r. [RzPP-DSD.431.111.2018.JN]
więcej
04.02.2019r. (wystąpienie z dnia: 21.12.2018)

Wystąpienie Rzecznika Praw Pacjenta do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia

w sprawie dramatycznej sytuacji w psychiatrii dzieci i młodzieży, z dn.21 grudnia 2018 r. [RzPP-DZP-WRII.420.65.2018]
więcej
29.01.2019r. (wystąpienie z dnia: 29.01.2019)

Wystąpienie Rzecznika Praw Pacjenta do Ministra Zdrowia

w sprawie stanowiska dotyczącego zasad przekazywania przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych zakładom ubezpieczeń informacji o stanie zdrowia pacjentów, z dnia 29...
więcej
11.01.2019r. (wystąpienie z dnia: 20.11.2018)

Wystąpienie Rzecznika Praw Pacjenta do Ministra Zdrowia

w sprawie problemów pacjentów z neurodegeracyjnymi chorobami (w tym choroba Alzheimera), z dnia 20 listopada 2018 r. [RzPP-DSD.420.179.2018.JN]
więcej
09.01.2019r. (wystąpienie z dnia: 09.01.2019)

Wystąpienie Rzecznika Praw Pacjenta do Ministra Zdrowia

w sprawie wykreślenia z listy leków refundowanych leku na raka skóry (Erivedge/wismodegib), z dnia 9 stycznia 2019 r. [RzPP-DSD.420.1.2019.AGL/RzPP-DPW-WPII.431.435.2019.JBA]
więcej
08.01.2019r. (wystąpienie z dnia: 15.12.2018)

Wystąpienie Rzecznika Praw Pacjenta do Konsultanta Krajowego w dziedzinie położnictwa i ginekologii

w sprawie odwołania zaleceń o niepodawaniu immunoglobuliny profilaktycznie śródciążowo pomiędzy 28 a 30 tygodniem ciąży” ze względu na dramatyczną sytuację dotyczącą dostępności...
więcej
1    1  2  3  4  5  6  7  8  9    62