A A A

Wystąpienia Rzecznika

31.08.2018r. (wystąpienie z dnia: 31.08.2018)

Wystąpienie Rzecznika Praw Pacjenta do Ministra Finansów

w sprawie apelu organizacji pacjentów dotyczący budowy systemu rejestrów medycznych [RzPP-DSD.420.158.2018.EKL]
więcej
01.08.2018r. (wystąpienie z dnia: 30.07.2018)

Wystąpienie Rzecznika Praw Pacjenta do Ministra Zdrowia

w sprawie Polityki Lekowej Państwa - pozytywna opinia Rzecznika Praw Pacjenta, z dnia 30 lipca 2018 r. [RzPP-DSD.420.125.2018.RBR]
więcej
10.07.2018r. (wystąpienie z dnia: 10.07.2018)

Wystąpienie Rzecznika Praw Pacjenta do Rzecznika Praw Obywatelskich

w sprawie przestrzegania praw pacjentów w ośrodku w Gostyninie, z dnia 6 lipca 2018 r. [RzPP-DZP-WRII.420.26.2018]
więcej
14.06.2018r. (wystąpienie z dnia: 14.06.2018)

Wystąpienie Rzecznika Praw Pacjenta do Ministra Infrastruktury

Wystąpienie Rzecznika Praw Pacjenta do Ministra Infrastruktury z dnia 13 czerwca 2018 r. o włączenie Honorowych Dawców Krwi do grona osób, którym przysługuje prawo do przejazdów...
więcej
04.06.2018r. (wystąpienie z dnia: 01.06.2018)

Wystąpienie Rzecznika Praw Pacjenta do Ministra Zdrowia

z prośbą o rozważenie zniesienia konieczności uzyskania odrębnego skierowania do lekarza dermatologa i okulisty, z dnia 1 czerwca 2018 r. [RzPP-WPR.420.209.2017.EKL]
więcej
10.05.2018r. (wystąpienie z dnia: 07.05.2018)

Wystąpienie Rzecznika Praw Pacjenta do Ministra Zdrowia

w sprawie etapu prac nad zmianą systemu w zakresie stwierdzania zgonu oraz wystawiania kart zgonu, z dnia 7 maja 2018 r.[ RzPP-WPR.420.175.2017 ]
więcej
1  2  3  4  5  6  7  8  9    58