A A A

Wydział Dialogu Społecznego i Komunikacji

Dyrektor: Agnieszka Chmielewska


sekretariat: (22) 532 82 17
fax: (22) 833 08 86
e-mail: 

 

 

Do zadań Wydziału Dialogu Społecznego i Komunikacji należy:

1)      prowadzenie działań związanych z obsługą medialną Rzecznika i Biura, w tym współpraca z przedstawicielami środków społecznego przekazu oraz organizacja konferencji prasowych;

2)      dokonywanie analiz informacji z artykułów prasowych i telewizyjnych w zakresie problematyki przestrzegania praw pacjenta;

3)      koordynowanie realizacji zadań związanych z dialogiem społecznym prowadzonym przez Rzecznika z samorządami zawodowymi, związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców;

4)      współpraca na płaszczyźnie promocyjnej i informacyjnej dotycząca ochrony praw pacjenta, z organizacjami pozarządowymi, społecznymi i zawodowymi;

5)      wspieranie realizacji zadań Rzecznika w zakresie współpracy z jednostkami administracji rządowej i samorządowej celem popularyzowania problematyki ochrony praw pacjenta;

6)      prowadzenie i modernizowanie strony internetowej Biura oraz Biuletynu Informacji Publicznej;

7)      współpraca z Wieloosobowym Stanowiskiem Pracy do Spraw Informatyzacji w zakresie usuwania problemów technicznych, związanych ze stroną internetową Biura;

8)      koordynacja działań związanych z udzielaniem odpowiedzi na wnioski o udostępnienie informacji publicznej;

9)      podejmowanie działań promocyjnych, w tym organizowanie tematycznych konferencji, prowadzenie kampanii informacyjnych oraz społecznych celem popularyzacji wiedzy o prawach pacjenta;

10)  opracowywanie i wydawanie publikacji oraz programów edukacyjnych popularyzujących wiedzę o ochronie praw pacjenta;

11)  prowadzenie spraw związanych z obejmowaniem przez Rzecznika patronatów, w tym honorowych oraz udziałem w komitetach honorowych;

12)  koordynowanie spraw związanych z udziałem Kierownictwa oraz pracowników w konferencjach, seminariach bądź w innych wydarzeniach, w szczególności podróży i pobytów służbowych;

13)  opracowywanie i przygotowywanie informacji do sprawozdania Rzecznika, o którym mowa w art. 58 ustawy, w zakresie zadań komórki;

14)  realizacja działań związanych z obsługą podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi;

15)  przygotowanie rocznej informacji o działaniach podejmowanych wobec Rzecznika przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową;

16)  współpraca z organizacjami pozarządowymi, społecznymi, do których celów statutowych należy ochrona praw pacjenta.


 

Rejestr zmian:
Data utworzenia: 12.07.2012
Osoba udostępniająca: Karolina Olejnik
Data udostępnienia: 14.11.2017 godzina: 10:21
Osoba modyfikująca: Karolina Barańczak
Data ostatniej modyfikacji: 14.11.2017 godzina: 10:21
Sprawdź historię zmian