A A A

Wieloosobowe Stanowisko Pracy do spraw Informatyzacji

sekretariat: (22) 532 82 41
fax: (22) 833 08 86
e-mail: 

 

Do zadań Wieloosobowego Stanowiska Pracy do spraw Informatyzacji należy:

1)      zarządzanie zasobami i infrastrukturą teleinformatyczną Biura oraz utrzymanie ciągłości funkcjonowania infrastruktury teleinformatycznej;

2)      wdrażanie zasad polityki bezpieczeństwa w zakresie systemów i sieci teleinformatycznych, przetwarzania danych w systemach w Biurze oraz nadzór nad ich przestrzeganiem;

3)      planowanie i realizacja dostaw sprzętu informatycznego oraz oprogramowania;

4)     zapewnienie obsługi informatycznej i pomocy dla pracowników Biura w przypadku wystąpienia problemów w obsłudze sprzętu teleinformatycznego, systemów informatycznych i oprogramowania;

5)      zapewnienie prawidłowego funkcjonowania sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania na stanowiskach pracy w Biurze;

6)      optymalizacja i planowanie rozwoju infrastruktury sieciowej i serwerowej oraz realizacja zatwierdzonych przez Dyrektora Generalnego zadań;

7)      zarządzanie dostępem do infrastruktury informatycznej oraz uprawnieniami użytkowników do zasobów eksploatowanych w Biurze;

8)      wykonywanie kopii bezpieczeństwa baz danych oraz aplikacji i systemów informatycznych;

9)      monitorowanie realizacji polityki bezpieczeństwa teleinformatycznego w Biurze;

10)  zapewnienie funkcjonowania sieci telekomunikacyjnej Biura.


 

Rejestr zmian:
Data utworzenia: 30.12.2011
Osoba udostępniająca: Karolina Olejnik
Data udostępnienia: 14.11.2017 godzina: 10:24
Osoba modyfikująca: Karolina Barańczak
Data ostatniej modyfikacji: 14.11.2017 godzina: 10:24
Sprawdź historię zmian