A A A

Wieloosobowe Stanowisko Pracy do spraw Badań Statystycznych, Analiz Strategicznych i Ochrony Danych Osobowych

sekretariat: (22) 532 82 50
fax: (22) 532 82 30
e-mail:

 

Do zadań Wieloosobowego Stanowiska Pracy do spraw Badań Statystycznych, Analiz Strategicznych i Ochrony Danych Osobowych należy:

1)      wspieranie Administratora Bezpieczeństwa Informacji w zakresie realizacji jego zadań wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych polegających na zapewnieniu przestrzegania zasad ochrony danych osobowych w Biurze;

2)      analiza poprawności i kompletności danych wprowadzanych do systemu EZD Biura w zakresie analiz i statystyk;

3)      przygotowywanie okresowych statystyk i analiz problemów prowadzonych spraw;

4)      opracowanie zbiorcze prognoz oraz wyników badań i analiz w zakresie praw pacjentów;

5)      opracowywanie i przygotowywanie informacji do sprawozdania Rzecznika, o którym mowa w art. 58 ustawy w zakresie zadań komórki;

6)      przygotowywanie statystyk i analiz wspierających bieżące działania zarządcze kierownictwa;

7)      wsparcie merytoryczne i doraźne w zakresie obsługi systemu EZD w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta;

8)      wsparcie instruktażowe wstępne, stanowiskowe i tematyczne w zakresie funkcjonalności systemu EZD. 

Rejestr zmian:
Data utworzenia: 30.12.2011
Osoba udostępniająca: Karolina Olejnik
Data udostępnienia: 14.11.2017 godzina: 10:24
Osoba modyfikująca: Karolina Barańczak
Data ostatniej modyfikacji: 14.11.2017 godzina: 10:24
Sprawdź historię zmian