O Rzeczniku

BARTŁOMIEJ ŁUKASZ CHMIELOWIEC

 

Rzecznik Praw Pacjenta od 30 października 2017 r.

 

 

Pan Bartłomiej Łukasz Chmielowiec jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji  Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył także studia podyplomowe na kierunku rachunkowość na Wydziale Zarządzania i

Informatyki Uniwersytetu Ekonomicznego im. Oskara Langego we Wrocławiu. Jest radcą prawnym wpisanym na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

 

Doświadczenie zdobywał m.in. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów jako Radca Szefa KPRM, a później Koordynator Zespołu ds. gospodarczych w Departamencie Komitetu Stałego Rady Ministrów.

 

Przez wiele lat pracował na stanowisku Głównego Specjalisty w Wydziale Prawnym Biura Rzecznika Finansowego (wcześniej Rzecznika Ubezpieczonych), gdzie przede wszystkim zajmował się analizą prawną spraw, które trafiały do Rzecznika. Był także odpowiedzialny za  przygotowywanie porad i konsultacji prawnych, opracowywanie projektów aktów prawnych, a także brał czynny udział w parlamentarnych pracach legislacyjnych. 

 

Jest autorem licznych publikacji naukowych oraz popularno-naukowych w zakresie problematyki prawa cywilnego, odszkodowawczego i ubezpieczeniowego.

 

Żonaty, dwoje dzieci.