A A A

Praktyki studenckie, staż dla bezrobotnych, wolontariat

Tygodniowy wymiar czasu pracy praktykanta/stażysty/wolontariusza nie może przekraczać 40 godzin.

 

Praktyka studencka

  1. Praktykę studencką w Biurze może odbyć osoba, która:

1) ukończyła przynajmniej pierwszy rok studiów I lub II stopnia, albo jednolitych studiów magisterskich;

2) posiada skierowanie ze szkoły wyższej, zwanej dalej „Szkołą”;

3) posiada ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas odbywania praktyki studenckiej w Biurze (ubezpieczenie przez Szkołę lub ubezpieczenie indywidualne).

 

  1. Wstępna kwalifikacja do odbycia praktyki studenckiej w Biurze następuje na podstawie zgłoszenia.
  2. W przypadku pozytywnej wstępnej kwalifikacji kandydat jest zobowiązany do dostarczenia przed rozpoczęciem praktyki:

1) skierowania przez Szkołę do odbycia praktyki studenckiej;

2) dokumentu potwierdzającego fakt posiadania ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas odbywania praktyki studenckiej w Biurze.

 

  1. Każdy praktykant w urzędzie ma wyznaczonego opiekuna praktyki.
  2. Praktyka studencka odbywa się na zgodnie z porozumieniem w sprawie praktyki studenckiej.
  3. Po zakończeniu praktyki Biuro wystawia Zaświadczenie o ukończeniu praktyki studenckiej.
  4. Praktyki studenckie wykonywane są nieodpłatnie.
  5. Czas pracy praktykanta nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo.

 

Wolontariat

  1. Kwalifikacja do odbywania wolontariatu w Biurze następuje na podstawie zgłoszenia.
  2. Wykonywanie świadczeń wolontarystycznych jest dobrowolne i bezpłatne.

 

Zgłoszenie

W celu zgłoszenia się na praktykę studencką/wolontariat należy wypełnić zamieszczony formularz zgłoszeniowy i przesłać pocztą lub złożyć osobiście w siedzibie Urzędu na adres:

 

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

Wydział Spraw Osobowych i Wynagrodzeń

ul. Młynarska 46

01-171 Warszawa

Z dopiskiem: praktyki studenckie/wolontariat

 

Do odbywania praktyki studenckiej/wolontariatu zachęcamy również osoby z ograniczoną sprawnością - budynek Urzędu jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych: możliwość swobodnego poruszania się po budynku, drzwi odpowiedniej szerokości, zainstalowane windy/podjazdy, odpowiednio dostosowana toaleta.

 

W 2014 roku Biuro uzyskało certyfikat kampanii społecznej "Tu jest OK", promującej powszechny dostęp architektoniczny dla osób niepełnosprawnych do świadczonych publicznie usług.

 

Wzory formularzy:

1. Wzór formularza - Zgłoszenie do wykonywania świadczeń wolontarystycznych - DOCX 16,3 KB

2. Wzór formularza - Zgłoszenie na praktykę studencką - DOCX 15,9 KB

Rejestr zmian:
Autor informacji: Ewa Pacocha
Data utworzenia: 11.03.2015
Osoba udostępniająca: Karolina Laskowska
Data udostępnienia: 12.10.2017 godzina: 13:27
Osoba modyfikująca: Karolina Barańczak
Data ostatniej modyfikacji: 12.10.2017 godzina: 13:27
Sprawdź historię zmian