Łączy Nas Pacjent - dyżury ekspertów

Fundacja Onkocafe – Razem Lepiej

2018-11-29 14:00 - 2018-11-29 16:00

Zakres prowadzonych porad eksperckich:

Psychoedukacja oraz konsultacje z zakresu leczenia onkologicznego

 

Kontakt:

Infolinia Rzecznika Praw Pacjenta

800-190-590

dyżur w godzinach 14:00 – 16:00

 

Ekspert:

Anna Kupiecka – Prezes Fundacji „Onkocafe – Razem Lepiej”

W 2010 roku zachorowała na nowotwór piersi, a w 2012 roku na portalu społecznościowym Facebook założyła grupę wzajemnego wsparcia pod nazwą Fakraczki, na której osoby dotknięte chorobą nowotworową dzielą się swoimi doświadczeniami zdobytymi w procesie leczenia.

Fundatorka i pomysłodawczyni utworzenia Fundacji "OnkoCafe - Razem Lepiej" w 2014 roku. Obecnie jako Prezes Fundacji stawia sobie za cel pomoc pacjentom oraz ich rodzinom w oswajaniu lęku zwłaszcza na początku choroby, czyli tuż po diagnozie jak również w trakcie i po zakończonym leczeniu onkologicznym.

Organizuje spotkania oraz warsztaty edukacyjne dla pacjentów, udziela wsparcia psychologicznego pacjentom i ich bliskim, organizuje kampanie społeczne z zakresu przeciwdziałania nowotworom, zdrowego stylu życia oraz wsparcia pacjentów onkologicznych mające na celu zmianę postrzegania choroby nowotworowej w społeczeństwie m.in kampania "BreastFit. Kobiecy Biust. Męska Sprawa".

Prowadzi szkolenia dla personelu medycznego z zakresu praw pacjenta i psychoonkologii, wykłady dla pracowników firm z zakresu zdrowego stylu życia i przeciwdziałania nowotworom oraz autorską audycję radiową "O raku przy kawie" w Radio Polska Live. Wydaje poradniki zakresu chorób nowotworowych dla pacjentów oraz ich bliskich.

 

O Fundacji:

Misją Fundacji OnkoCafe - Razem Lepiej jest integracja środowisk pacjentów onkologicznych poprzez tworzenie Klubów Pacjentów oraz poprawa jakości życia w trakcie i po zakończeniu leczenia, w szczególności przeciwdziałanie wykluczeniu społeczno-zawodowemu.

Do najważniejszych zadań Fundacji należą:

  • działalność na rzecz integracji, promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej i społecznej osób dotkniętych chorobą nowotworową, pozostających bez pracy,
  • tworzenie klubów pacjentów, skupiających osoby leczone onkologiczne, z podziałem na miasta i regiony oraz tworzenie baz danych chorych,
  • organizacja zajęć rehabilitacyjnych we współpracy z wyspecjalizowanymi placówkami medycznymi,
  • wspieranie i utrzymywanie kontaktu z osobami chorymi onkologicznie oraz z ich rodzinami,
  • organizacja wolontariatu, szkoleń dla wolontariuszy oraz aktywizacja i szkolenia dla chorych onkologicznie mające na celu wzajemną pomoc pomiędzy pacjentami,
  • organizowanie i prowadzenie wypoczynku dla osób dotkniętych chorobą nowotworową i ich bliskich lub opiekunów, w tym wyjazdów integracyjnych oraz rehabilitacyjnych,
  • organizowanie grup wsparcia dla osób chorych onkologicznie i ich rodzin.

 

Więcej informacji o fundacji:

www.onkocafe.pl