Łączy Nas Pacjent - dyżury ekspertów

Stowarzyszenie Pomocy Psychologicznej SYNTONIA

2018-10-16 17:00 - 2018-10-16 19:00

Zakres prowadzonych porad eksperckich:

Wsparcie dla rodzin bliskich opiekujących się osobami mającymi problemy z pamięcią, demencją lub chorobą Alzheimera. Udzielane porady będą dotyczyć zagadnień:

  •  jak rozumieć  zmiany w zachowaniu osób starszych,
  • co robić gdy bliscy tracą pamięć,
  • jak rozmawiać z osobami starszymi, w tym z osobami cierpiącymi na zaburzenia pamięci i choroby neurodegeneracyjne (ch.Alzheimera),
  • jak podtrzymać sprawność umysłową i samodzielność podopiecznych,
  • jak radzić sobie z emocjami, które towarzyszą opiece, zwłaszcza opiece nad osobą bliską.

 

Kontakt:

Infolinia Rzecznika Praw Pacjenta

800-190-590

dyżur w godzinach 17:00 – 19:00

 

Ekspert:

Izabela Cymer – psychoterapeuta, gerontolog, członek Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, absolwentka Wydziału Profilaktyki, Resocjalizacji i Problemów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła Studium Reintegracji Społecznej przy Towarzystwie Psychoprofilaktycznym, Studium Poradnictwa Psychologicznego i Interwencji Kryzysowej w Instytucie Psychologii Zdrowia PTP w Warszawie oraz studium terapii i treningu grupowego UKSW w Warszawie. Jest członkiem prezydium Komisji Dialogu Społecznego d/s Osób Starszych i Kombatantów. Współautorka i realizatorka programów dla rodzinnych/nieformalnych opiekunów osób starszych oraz programów dla osób w wieku emerytalnym. Członek zarządu Stowarzyszenia Syntonia.

 

 

O Stowarzyszeniu:

Stowarzyszenie SYNTONIA od  stycznia 2013 r. wspiera rodziny i bliskich osób starszych, w tym osób z zaburzeniami pamięci, depresją i demencją - chorobą Alzheimera i zespołami otępiennymi. W ramach autorskiego programu „BLISKO BLISKICH” prowadzi warsztaty, wykłady, konsultacje, grupy wsparcia dla opiekunów rodzinnych, treningi pamięci i innych funkcji poznawczych dla seniorów oraz  szkolenia  dla osób mających kontakt zawodowy z osobami starszymi.

 

Więcej informacji o stowarzyszeniu:

https://syntonia.jimdo.com/