Łączy Nas Pacjent - dyżury ekspertów

Fundacja Urszuli Jaworskiej

2018-10-12 13:00 - 2018-10-12 16:00

Zakres prowadzonych porad eksperckich:

  • System dawstwa szpiku w Polsce i świecie.
  • Przeszczepy szpiku, metody pobierania komórek macierzystych od dawców. Zalety i zagrożenia tej metody leczenia.
  • Jak zostać dawcą szpiku.
  • Przeciwskazania do bycia dawcą (np. tatuaże, pobyt w więzieniu, choroby zakaźne itp.).
  • Aspekty prawne dawstwa szpiku.
  • Subkonta dla pacjentów. Zbieranie pieniędzy na leczenie.
  • Choroby nowotworowe w szczególności nowotwory krwi, metody leczenia (ogólnie), życie z chorobą, pomoc fundacji dla pacjentów.

 

Kontakt:

Infolinia Rzecznika Praw Pacjenta

800-190-590

dyżur w godzinach 13:00 – 16:00

 

Ekspert:

Mariusz Błaszczyk - Kierownik Banku Dawców Szpiku Fundacji Urszuli Jaworskiej.

Absolwent Uniwersytetu Śląskiego na kierunku biologii i ochrony środowiska. Studia podyplomowe z zarządzania bazami danych oraz z farmakoekonomiki w ochronie zdrowia. Od piętnastu lat pracuje w Fundacji Urszuli Jaworskiej, gdzie zajmuje się prowadzeniem rejestru dawców szpiku, kontaktem z dawcami i pacjentami. Wraz z zespołem fundacji bierze udział w organizacji warsztatów dla pacjentów, konferencji i spotkań. Brał udział w pracach nad modelem opieki koordynowanej w stwardnieniu rozsianym (SM). Od dwóch lat jest zastępcą członka w komitecie sterującym EFSI ds. Interwencji w Ochronie Zdrowia. Brał czynny udział jako ekspert przy OFOP w tworzeniu „Programu współpracy Ministerstwa Zdrowia z organizacjami pozarządowymi”.

 

O Fundacji:

Fundacja Urszuli Jaworskiej od 1997 roku aktywnie pomaga chorym na nowotwory, chorym na białaczkę, SM, WZW C, szpiczaka mnogiego, nowotwory mózgu, buduje bank dawców szpiku, prowadzi akcje edukacyjno-informacyjne w mediach oraz propacjenckie zmiany systemowe w ochronie zdrowia. Swoje cele fundacja realizuje również przez organizowanie Ogólnopolskich Kampanii Społecznych, konferencji prasowych, akcji edukacyjnych i informacyjnych w prasie, radio i telewizji.

 

Więcej informacji o fundacji:

www.fundacjauj.pl