Łączy Nas Pacjent - dyżury ekspertów

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego

2018-06-14 10:00 - 2018-06-14 12:00

Zakres prowadzonych porad eksperckich:

  • informacje o objawach, diagnostyce, sposobach leczenia i rehabilitacji osób ze stwardnienieniem rozsianym;
  • informacje o ośrodkach leczenia SM w Polsce;
  • wsparcie osób ze stwardnieniem rozsianym, ich rodzin i bliskich.

 

Kontakt:

Infolinia Rzecznika Praw Pacjenta

800-190-590

dyżur w godzinach 10:00 – 12:00

 

Eksperci:

Magdalena Fac-Skhirtladze - od 2011 Sekretarz Generalna Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego, socjolog, ewaluator. Zaangażowana w działania rzecznicze, reprezentowanie interesów pacjentów przed instytucjami państwowymi, politykę refundacyjną i zdrowotną, ocenę technologii medycznych. Od 2014 roku członek zarządu Europejskiej Platformy Stwardnienia Rozsianego (EMSP), od 2015 członek zarządu Międzynarodowej Federacji Stwardnienia Rozsianego (MSIF).

 

Dominika Czarnota-Szałkowska - psycholog, wieloletni pracownik Centrum Informacyjnego SM, obecnie pełni w PTSR funkcję pełnomocnika ds. merytorycznych.

 

Monika Rencławowicz - psycholog, koordynator Centrum Informacyjnego SM, w ramach którego obsługuje infolinię dla osób chorych na stwardnienie rozsiane; wolontariuszka Fundacji "Dobrze że jesteś" działającej na rzecz pacjentów w Centrum Onkologii - Instytucie Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie; konsultantka infolinii dla osób w kryzysie emocjonalnym.

 

O Fundacji:

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego (PTSR) jest jedyną ogólnopolską organizacją zrzeszającą osoby chore na stwardnienie rozsiane, ich rodziny i przyjaciół. Towarzystwo zostało założone w 1990 roku.

 

Misją PTSR jest poprawa jakości życia osób ze stwardnieniem rozsianym oraz zapewnienie dostępu do leczenia i rehabilitacji tak, aby mogli stać się pełnoprawnymi członkami społeczeństwa i prowadzić godne życie.

 

PTSR zrzesza ok. 6 tysięcy członków w 28 oddziałach na terenie całej Polski. Współpracuje z lokalnymi organizacjami zajmującymi się pomocą osobom niepełnosprawnym oraz organizacjami działającymi na rzecz osób chorych na SM z krajów Europy i innych kontynentów. Reprezentuje polskich chorych na SM na forum międzynarodowym, jest członkiem Europejskiej Platformy SM (European Multiple Sclerosis Platform - EMSP) i Międzynarodowej Federacji Towarzystw Stwardnienia Rozsianego (Multiple Sclerosis International Federation - MSIF).

Poprzez różnorodne działania PTSR stara się podnieść świadomość społeczną dotyczącą stwardnienia rozsianego oraz walczy o łatwiejszy i niedyskryminujący dostęp do leków i rehabilitacji.

 

Najważniejsze zadania realizowane przez PTSR:

  • Program Leczenia i Rehabilitacji - Mam Szansę;
  • prowadzenie Centrum Informacyjnego SM, w ramach którego działa ogólnopolska infolinia;
  • bezpłatne konsultacje z neurologiem w Biurze Rady Głównej PTSR w Warszawie;
  • porady prawnika i pracownika socjalnego;
  • wsparcie psychologów;
  • "Pacjenci dla Pacjentów. Samodzielni" - pogram wsparcia i opieki nad pacjentami z SM;
  • SyMfonia Serc - ogólnopolska kampania społeczno-edukacyjna.

 

 

Więcej informacji o fundacji:

www.ptsr.org.pl