Łączy Nas Pacjent - dyżury ekspertów

Fundacja Urszuli Jaworskiej

2019-04-19 13:00 - 2019-04-19 16:00

Zakres prowadzonych porad eksperckich:

  • Informowanie o badaniach klinicznych w Polsce
  • Kto może brać udział w badaniach klinicznych
  • Jak zgłosić się do badania klinicznego

 

  • Przekazywanie wiedzy związanej z zakażeniem HCV
  • Informowanie o możliwościach leczenia i ścieżkach diagnostyki
  • Informowanie o możliwościach uzyskania wsparcia w organizacjach pacjentów

 

Kontakt:

Infolinia Rzecznika Praw Pacjenta

800-190-590

dyżur w godzinach 13:00 – 16:00

 

Ekspert:

Sebastian Gawlik - Absolwent Studium Piosenkarskiego im. Czesława Niemena przy Zespole Szkół Muzycznych w Poznaniu oraz Studium Realizacji Telewizyjnej w Poznaniu. Od najmłodszych lat wspiera instytucje charytatywne, PCK, hospicja, Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. W 2008 roku stwierdzono u niego WZW C, a od sierpnia 2012 aktywnie wspiera i bierze udział w Ogólnopolskiej kampanii społecznej zainicjowanej przez Fundację Urszuli Jaworskiej o charakterze edukacyjnym pod hasłem „Obudź się, póki wirus HCV drzemie”. Ma ona na celu podniesienie społecznej wiedzy na temat zakażenia wirusem HCV, ograniczenie skali epidemii oraz poprawę jakości życia pacjentów. Od kilku lat prowadzi blog www.hcvtoniewyrok.com na którym edukuje i udziela wsparcia. W 2015 roku dzięki dostępowi do nowych terapii lekowych został całkowicie wyleczony z zakażenia, a w roku 2017 prowadził swój autorski program o zdrowiu „Zoom na zdrowie” produkowany i emitowany przez internetową telewizję Słodki Live.

 

O Fundacji:

Fundacja Urszuli Jaworskiej od 1997 roku aktywnie pomaga chorym na nowotwory, chorym na białaczkę, SM, WZW C, szpiczaka mnogiego, nowotwory mózgu, buduje bank dawców szpiku, prowadzi akcje edukacyjno-informacyjne w mediach oraz propacjenckie zmiany systemowe w ochronie zdrowia. Swoje cele fundacja realizuje również przez organizowanie Ogólnopolskich Kampanii Społecznych, konferencji prasowych, akcji edukacyjnych i informacyjnych w prasie, radio i telewizji.

 

Więcej informacji o fundacji:

www.fundacjauj.pl