Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Zgodnie w ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. każdej osobie przysługuje prawo do uzyskania informacji o sprawach publicznych.

 

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej można złożyć korzystając z załączonego formularza.

 


Powyższy formularz wniosku nie ma charakteru obligatoryjnego, jednak jego wypełnienie usprawni procedurę udzielenia odpowiedzi.


Wniosek należy przekazać do Biura Rzecznika Praw Pacjenta w jednej z niżej wymienionych form:

 

  • Pocztą na adres:

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

ul. Młynarska 46

01-171 Warszawa
z dopiskiem "Informacja publiczna"

 

  • złożyć osobiście, adres j. w.

 

  • przesłać drogą elektroniczną na adres:

 

  • złożyć poprzez ePAP (Adres skrzynki ePUAP: /RzPP/skrytka)