Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Zgodnie w ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. każdej osobie przysługuje prawo do uzyskania informacji o sprawach publicznych.

  1. Proszę wypełnić wniosek

    Wniosek o udostępnienie informacji publicznej (DOC 17,3 KB)
     
  2. Wniosek należy przekazać do Biura Rzecznika Praw Pacjenta w jednej, z niżej wymienionych form:
    • Pocztą na adres
      Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
      ul. Młynarska 46
      01-171 Warszawa
      z dopiskiem "Informacja publiczna"
       
    • złożyć osobiście, adres j. w.
       
    • przesłać faksem na numer: 22 833 08 86
       
    • przesłać drogą elektroniczną na adres: promocja@rpp.gov.pl

Uprzejmie informujemy, że powyższy formularz wniosku nie ma charakteru obligatoryjnego, jednak jego wypełnienie usprawni procedurę udzielenia odpowiedzi.