Publikacje

 

Broszura - Prawa pacjenta w szpitalu psychiatrycznym (PDF 5,66 MB)

 

Broszura zawiera podstawowe informacje na temat praw jakie przysługują pacjentom podczas udzielania świadczeń zdrowotnych w szpitalu psychiatrycznym.

Na publikacji widnieje również kontakt do Biura Rzecznika Praw Pacjenta m. in. numer bezpłatnej ogólnopolskiej infolinii, na który pacjenci mogą zadzwonić w każdej sytuacji, gdy uważają, że któreś

z ich praw zostało naruszone.

 

Publikacja została wydana w 2018 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plakat informacyjny o prawach pacjenta

(PDF 4,24 MB)

 

Plakat, na którym w sposób przejrzysty oraz zrozumiały zostały zamieszczone wszystkie prawa jakie przysługują pacjentom.

Na publikacji widnieje również kontakt do Biura Rzecznika Praw Pacjenta m. in. numer bezpłatnej ogólnopolskiej infolinii, na który pacjenci mogą zadzwonić w każdej sytuacji, gdy uważają, że któreś

z ich praw zostało naruszone.

 

Publikacja została wydana w 2018 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wakacyjny Poradnik Pacjenta (PDF 7,67 MB)

 

Kilkustronicowa ulotka, która w formie przystępnych informacji oraz porad, wyjaśnia najważniejsze kwestie związane z prawami pacjenta, profilaktyką, ubezpieczeniem zdrowotnym oraz zachowaniami pożądanymi w sytuacjach nagłych, zagrażających życiu lub zdrowiu.

 

Wakacyjny Poradnik Pacjenta powinien zostać wydrukowany oraz złożony w formie książeczki.
Wydanie z 2017 r.

 

Okładka ulotki

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulotka o prawach pacjenta (PDF 3,34 MB)

 

Ulotka powstała w 2016 r. i zawiera niezbędne informacje na temat praw jakie przysługują pacjentom podczas udzielania świadczeń zdrowotnych zarówno w placówkach publicznej jak i prywatnej służby zdrowia.

 

 

Okładka ulotki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulotka dotycząca prawa pacjenta do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza (PDF 5,50 MB)

 

Broszura wydana w 2016 r. w szczegółowy sposób opisująca prawo pacjenta do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza.

 

 

Okładka ulotki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wakacyjny poradnik pacjenta (PDF 17,8 MB)

 

Broszura na temat praw przysługujących pacjentom oraz zasad korzystania ze świadczeń zdrowotnych w okresie wakacyjnym w kraju i za granicą.


Wakacyjny poradnik pacjenta powinien zostać wydrukowany oraz złożony w formie książeczki.
Wydanie z 2015 r.

 

Okładka ulotki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulotka o prawach pacjenta (PDF 1,82 MB)

 

 

Ulotka powstała w 2014 r. i zawiera niezbędne informacje na temat praw jakie przysługują pacjentom podczas udzielania świadczeń zdrowotnych zarówno

w placówkach publicznej jak i prywatnej służby zdrowia.

 

 

Okładka ulotki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulotka - Prawa Pacjenta w Szpitalu Psychiatrycznym (PDF 725 KB)

 

 

Ulotka powstała w 2014 r. i zawiera podstawowe informacje na temat praw jakie przysługują pacjentom podczas udzielania świadczeń zdrowotnych w szpitalu psychiatrycznym.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulotka informacyna o Biurze Rzecznika Praw Pacjenta (PDF 5,51 MB)

 

 

Ulotka zawiera informacje o prawach pacjenta, ustawowych kompetencjach i zadaniach Rzecznika Praw Pacjenta.

Ulotka została wydana w 2014 r., jest to zaktualizowana wersja ulotki z 2011 r.

 

 

 

Okładka ulotki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plakat informacyjny o prawach pacjenta

(PDF 504 KB)

 

Plakat, na którym w sposób przejrzysty oraz zrozumiały zostały zamieszczone wszystkie prawa jakie przysługują pacjentom.

Na publikacji widnieje również kontakt do Biura Rzecznika Praw Pacjenta m. in. numer bezpłatnej ogólnopolskiej infolinii, na który pacjenci mogą zadzwonić w każdej sytuacji, gdy uważają, że któreś

z ich praw zostało naruszone.

Publikacja została wydana w 2014 r.

 

Okładka ulotki

 

 Karta Praw Dziecka - Pacjenta (PDF 14 MB)

 

Publikacja jest wspólną inicjatywą edukacyjną Rzecznika Praw Pacjenta oraz Rzecznika Praw Dziecka, w której w zwięzły i zrozumiały sposób zostały zapisane prawa przysługujące dzieciom i ich opiekunom. Karta powstała na podstawie przepisów ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta równocześnie uwzględniając zapisy Konwencji

o Prawach Dziecka.

Plakat powstał w 2014 r.