Kampania Rzecznik Praw Pacjenta Przypomina

Rzecznik Praw Pacjenta Przypomina

 

Druga Kampania Społeczna Rzecznika Praw Pacjenta pt. "Rzecznik Praw Pacjenta Przypomina" ruszyła we wrześniu 2015 r. Kampania składa się z 3 odcinków spotów telewizyjnych, radiowych, reklamy prasowej oraz internetowej.

 

Od 2015 kampania sukcesywnie ukazuje się w mediach ogólnopolskich – w wybranych stacjach telewizyjnych oraz radiowych a także w prasie drukowanej.

 

W 2015 r. spoty reklamowe emitowane były także w pociągach Tramwajów Warszawskich, Szybkiej Kolei Miejskiej, Kolei Mazowieckich a także na ekranach LCD znajdujących się w wybranych placówkach medycznych.

 

Natomiast pod koniec października 2016 r. miała miejsce II edycja kampanii, która tym razem skupiała się w głównej mierze na reklamie internetowej. Kampania ukazała się m.in. na stronach internetowych urzędów miast, gmin, powiatów, szpitali a także organizacji pozarządowych. Ponadto spoty radiowe, telewizyjne oraz reklamę prasową można było zobaczyć w wybranych mediach.

 

  • odcinek 1 opowiada o prawie pacjenta do informacji oraz prawie pacjenta do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych

Reklama telewizyjna

 

 

Reklama prasowa (PDF 9,84 MB)

 

Reklama internetowa

 

Reklama radiowa (WAV 5,1 MB)

 

  • odcinek 2 opowiada o prawie pacjenta do intymności i godności oraz prawie pacjenta do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego

Reklama telewizyjna

 

 

Reklama prasowa (PDF 9,94 MB)

 

Reklama internetowa

 

Reklama radiowa (WAV 5,1 MB)

 

  • odcinek 3 opowiada o prawie pacjenta do dokumentacji medycznej

Reklama telewizyjna

 

 

Reklama prasowa (PDF 10,6 MB)

 

Reklama internetowa

 

Reklama radiowa (WAV 5,1 MB)