Kampania Pacjencie! Nie jesteś sam

Pacjencie! Nie jesteś sam

 

Z początkiem listopada 2011 r. ruszyła pierwsza kampania społeczna prowadzona przez Rzecznika Praw Pacjenta. W ramach działań pt. "Pacjencie! Nie jesteś sam." przewidziano spot TV, reklamę radiową, internetową oraz prasową. Kampania została przeprowadzona za pośrednictwem mediów ogólnopolskich w wybranych stacjach telewizyjnych oraz radiowych, w prasie drukowanej oraz na wybranych stronach internetowych.

 

Celem kampanii jest przybliżenie wszystkim tematyki praw pacjenta i podniesienie społecznej świadomości w tym zakresie. To przedsięwzięcie jest pierwszym o tej tematyce na skalę ogólnokrajową z wykorzystaniem różnych środków przekazu.

 

W 2014 r. miała miejsce druga edycja kampanii „Pacjencie! Nie jesteś sam”, którą zostały objęte następujące województwa: kujawsko-podmorskie, lubelskie, lubuskie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie oraz zachodniopomorskie. Kampania ukazała się na 77 bilboardach, 484 nośnikach LCD w komunikacji miejskiej oraz na 411 nośnikach jako plakaty w komunikacji miejskiej. Ponadto tak jak dotychczas spot został wyemitowany w mediach ogólnopolskich – 11 stacji telewizyjnych.

 

 

Reklama telewizyjna

 

 

Reklama prasowa (PDF 2,66 MB)

 

Reklama internetowa

 

Reklama radiowa (WAV 3,73 MB)