Aktualności

05-12-2017r.

Zaproszenie na szkolenie nt. praw pacjenta dla dyrektorów szpitali i pełnomocników ds. praw pacjenta w województwie łódzkim

Rzecznik Praw Pacjenta zaprasza dyrektorów szpitali oraz pełnomocników ds. praw pacjenta, pełniących swoje obowiązki w placówkach medycznych na terenie województwa łódzkiego, na szkolenie na temat praw pacjenta. Biuro organizuje szkolenie we współpracy ze Związkiem Powiatów Polskich oraz Starostwem Powiatowym w Łowiczu.


Szkolenie poświęcone będzie prawom przysługującym pacjentom oraz praktycznym aspektom ich realizowania. Omówione zostaną także wnioski płynące ze zgłoszeń pacjentów do Rzecznika Praw Pacjenta, w tym prowadzonych postępowań wyjaśniających. Szkolenie poprowadzą eksperci – pracownicy Biura Rzecznika Praw Pacjenta.


Spotkanie będzie okazją do wymiany poglądów na temat roli pełnomocnika ds. praw pacjenta w szpitalu. Podczas szkolenia przewidziany jest także czas na dyskusję o zidentyfikowanych problemach oraz współpracy kierownictwa placówek medycznych i pełnomocników ds. praw pacjenta z Rzecznikiem Praw Pacjenta.


TERMIN SZKOLENIA:

18 grudnia 2017 r. w godz. 10:00-14:00 w Muzeum w Łowiczu przy ul. Stary Rynek 5/7.


ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W SZKOLENIU:


Pracowników szpitali zainteresowanych udziałem w szkoleniu prosimy o przysłanie zgłoszenia do Wydziału Dialogu Społecznego i Komunikacji pocztą elektroniczną na adres: edukacja@bpp.gov.pl
W razie pytań, zapraszamy do kontaktu telefonicznego: (22) 532 82 17.


W zgłoszeniu prosimy podać: imię i nazwisko uczestnika, numer telefonu oraz adres e-mail. Zgłoszenia przyjmowane są do 12 grudnia 2017 r.

 

PROGRAM SZKOLENIA:
Program szkolenia – Łowicz (woj. łódzkie) - PDF 156 KB

Lista aktualności