Aktualności

20-10-2017r.

Zaproszenie na szkolenia nt. praw pacjenta dla dyrektorów szpitali i pełnomocników ds. praw pacjenta w województwie śląskim

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta zaprasza dyrektorów szpitali i pełnomocników ds. praw pacjenta, pełniących swoje obowiązki w placówkach medycznych na terenie województwa śląskiego, na szkolenia na temat praw pacjenta. Biuro organizuje szkolenia we współpracy ze Związkiem Powiatów Polskich oraz Starostwem Powiatowym w Częstochowie i Starostwem Powiatowym w Bielsku-Białej.


Szkolenia poświęcone będą prawom przysługującym pacjentom oraz praktycznym aspektom ich realizowania. Omówione zostaną także wnioski płynące ze zgłoszeń pacjentów do Biura oraz pracy Rzecznika Praw Pacjenta, w tym prowadzonych postępowań. Szkolenia poprowadzą eksperci – pracownicy Biura Rzecznika Praw Pacjenta.


Spotkania będą okazją do wymiany poglądów na temat roli pełnomocnika ds. praw pacjenta w szpitalu. Podczas szkoleń przewidziany jest także czas na dyskusję o zidentyfikowanych problemach oraz współpracy kierownictwa placówek medycznych i pełnomocników ds. praw pacjenta z Rzecznikiem Praw Pacjenta.


TERMINY SZKOLEŃ:

  •  9 listopada 2017 r. w godz. 10:00-14:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Częstochowie przy ul. Jana III Sobieskiego 9;
  • 10 listopada 2017 r. w godz. 10:00-14:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej przy ul. Piastowskiej 40.


ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W SZKOLENIU:
Pracowników szpitali zainteresowanych udziałem w szkoleniu prosimy o przysłanie zgłoszenia do Wydziału Dialogu Społecznego i Komunikacji pocztą elektroniczną na adres: edukacja@bpp.gov.pl
W razie pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego: (22) 532 82 17.


W zgłoszeniu prosimy podać: imię i nazwisko uczestnika, kontakt telefoniczny oraz mailowy. Zgłoszenia przyjmowane są do 31 października 2017 r.


PROGRAM SZKOLENIA:
Program szkolenia – Częstochowa (woj. śląskie) - DOC 126 KB
Program szkolenia – Bielsko-Biała (woj. śląskie) - DOC 126 KB

Lista aktualności