Aktualności

09-06-2017r.

Wynik naboru na stanowisko Rzecznika Praw Pacjenta

W drodze otwartego i konkurencyjnego naboru na stanowisko Rzecznika Praw Pacjenta zostały wyłonione kandydatury trzech osób.

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Rzecznika Praw Pacjenta - PDF 112 KB


Zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, nabór na stanowisko Rzecznika przeprowadza zespół powołany przez ministra właściwego do spraw zdrowia, liczący co najmniej 3 osoby, których wiedza i doświadczenie dają rękojmię wyłonienia najlepszych kandydatów.
W toku naboru zespół wyłania nie więcej niż trzech kandydatów, których przedstawia Prezesowi Rady Ministrów.

Lista aktualności