Aktualności

01-03-2019r.

Wspólnie dla zdrowia – debata z udziałem Rzecznika Praw Pacjenta

28 lutego w Gdańsku odbyła się kolejna debata z cyklu „Wspólnie dla zdrowia” z udziałem Rzecznika Praw Pacjenta. Bartłomiej Chmielowiec wziął udział w sesji dotyczącej nowych rekomendacji i wytycznych dotyczących praw i obowiązków pacjentów. W swoim wystąpieniu skoncentrował się na oczekiwanym kierunku zmian w ustawie o prawach pacjenta z perspektywy Rzecznika Praw Pacjenta.

 

Bartłomiej Chmielowiec mówił także o pozasądowym modelu dochodzenia roszczeń odszkodowawczych  i pożądanych zmianach w tym zakresie. "System orzekania o odszkodowaniu lub zadośćuczynieniu oparty o wojewódzkie komisje do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych jest nieefektywny, nie realizuje założonych celów i powinien ulec zmianie" powiedział Bartłomiej Chmielowiec. "Należy koncentrować się przede wszystkim na kwestii wypłaty świadczenia pacjentowi w adekwatnej i należytej wysokości. Natomiast kwestia związana z winą personelu medycznego powinna w tym zakresie być nieistotna. Kluczową sprawą jest aby system dochodzenia roszczeń zapewniał właściwe finansowanie"  dodał Rzecznik.

 

W dyskusji na temat systemu ochrony zdrowia wzięli udział lekarze, eksperci ochrony zdrowia, specjaliści z dziedziny prawa, ekonomii i medycyny oraz przedstawiciele organizacji pacjentów. Debatowano m.in. na temat skuteczności leczenia i bezpieczeństwa pacjentów, zwiększenia skuteczności badań przesiewowych, edukacji, wyzwań stojących przed systemem zdrowia publicznego.

 

Na debatę "Wspólnie dla zdrowia" składają się konferencje odbywające się do czerwca 2019 r., z czego dotychczas odbyło się pięć. W 2019 r. planowane są kolejne dwie konferencje - w kwietniu i czerwcu.

 

Lista aktualności