Aktualności

01-07-2013r.

Wakacyjny poradnik pacjenta

W związku z okresem wakacyjnym Biuro Rzecznika Praw Pacjenta opracowało "Wakacyjny poradnik pacjenta". Jest to zwięzła kilkustronicowa ulotka, która w formie przystępnych informacji oraz porad, wyjaśnia najważniejsze kwestie związane z prawami pacjenta, profilaktyką oraz pożądanymi zachowaniami w sytuacjach nagłych, zagrażających życiu lub zdrowiu.

"Wakacyjny poradnik pacjenta" w wersji elektronicznej można pobrać ze strony internetowej Rzecznika Praw Pacjenta (zakładka "Edukacja - poznaj swoje prawa").

Wakacje są okresem, gdy rodzice często powierzają opiekę nad dzieckiem swoim krewnym, gdy sezon urlopowy dotyczy również świadczeniodawców, gdy częściej niż w innych porach roku dochodzi do nagłych wypadków, zranień lub złamań. Dlatego też, chcąc wyposażyć pacjenta w niezbędne i pomocne informacje, radzimy m.in. w jaki sposób rodzice powinni upoważnić bliskich, pod opieką których przebywa ich dziecko, do wyrażania zgody na jego leczenie, co zrobić, kiedy nasz lekarz rodzinny przebywa na urlopie, a konieczna jest wizyta lekarska, a także w jakich sytuacjach należy korzystać z nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej, a w jakich pacjenci powinni zgłosić się do szpitalnego oddziału ratunkowego.

W wersji drukowanej ulotki będą dostępne w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta, a dzięki współpracy z wojewodami trafią także do wybranych świadczeniodawców i instytucji na terenie większości województw.

Bliższych informacji udziela Zespół Prasy i Promocji, tel. 22 53 28 217, promocja@bpp.gov.pl.

 

Lista aktualności