Aktualności

04-01-2017r.

Szkolenie z praw pacjenta w województwie świętokrzyskim

Postępowania prowadzone przez Rzecznika Praw Pacjenta, przykłady spraw zgłaszanych na Infolinię, rola Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta w placówce medycznej – to tylko niektóre z zagadnień, które będą poruszane podczas organizowanych przez Biuro Rzecznika Praw Pacjenta szkoleń dla Dyrektorów szpitali i Pełnomocników ds. Praw Pacjenta na terenie całego kraju.

 

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta we współpracy ze Związkiem Powiatów Polskich oraz Starostwem Powiatowym w Opatowie organizuje szkolenie dla Dyrektorów szpitali oraz Pełnomocników ds. Praw Pacjenta pełniących swoje obowiązki w placówkach medycznych na terenie województwa świętokrzyskiego.


Szkolenie odbędzie się 24 stycznia 2017 r. w godzinach 10:00–14:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Opatowie przy ul. Sienkiewicza 17.

 

W odpowiedzi na oczekiwania środowiska medycznego planujemy przybliżyć Dyrektorom placówek praktyczne aspekty pracy Rzecznika Praw Pacjenta. Liczymy na to, że wymiana doświadczeń i wiedzy znacząco wpłynie na poprawę jakości świadczeń zdrowotnych oraz przyczyni się do zwiększenia zadowolenia pacjentów z opieki medycznej – zaznaczył Grzegorz Błażewicz, Zastępca Rzecznika Praw Pacjenta.


Szkolenie będzie poświęcone praktycznym aspektom pracy Rzecznika Praw Pacjenta w kontekście zgłoszeń pacjentów, a także wnioskom płynącym z tych zgłoszeń i postępowań prowadzonych przez Rzecznika Praw Pacjenta w placówkach medycznych.


Spotkanie będzie stanowić także okazję do wymiany poglądów na temat roli Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta w szpitalu. Podczas szkolenia pojawi się także możliwość dyskusji na temat zidentyfikowanych problemów oraz współpracy Dyrekcji placówek medycznych i Pełnomocników z Rzecznikiem Praw Pacjenta. Szkolenie będą prowadzić eksperci zatrudnieni w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta.

 

Pracowników szpitali zainteresowanych udziałem w szkoleniu prosimy o potwierdzenie udziału (imię i nazwisko uczestnika, kontakt telefoniczny oraz e-mailowy) poprzez wysłanie informacji na adres: e-mail: do dnia 13 stycznia 2017 r. lub kontakt się z Panią Karoliną Laskowską – Inspektorem w Wydziale Dialogu Społecznego i Komunikacji Biura Rzecznika Praw Pacjenta pod numerem telefonu (22) 532 82 17.

 

To pierwsze z planowanego cyklu szkoleń dedykowanych Dyrektorom szpitali oraz Pełnomocnikom ds. Praw Pacjenta organizowanych przez Biuro Rzecznika Praw Pacjenta we współpracy ze Związkiem Powiatów Polskich. Następne szkolenia o tej tematyce odbędą się 9 lutego w Lublinie oraz 10 lutego w Kolbuszowej w województwie podkarpackim.


Informacje o kolejnych szkoleniach w poszczególnych województwach będą sukcesywnie pojawiały się na stronie internetowej Biura Rzecznika Praw Pacjenta.


Serdecznie zapraszamy
Program szkolenia

Lista aktualności