Aktualności

29-05-2017r.

Rzecznik Praw Pacjenta ws. zmian w modelu finansowania psychiatrii sądowej

Rzecznik wystąpił do Ministra Zdrowia z prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia takiego mechanizmu finansowania hospitalizacji w ramach wykonywania środka zabezpieczającego, który podnosiłby jakość udzielanych w tym trybie świadczeń zdrowotnych. Zdaniem Rzecznika obecnie brakuje rozwiązań systemowych wspierających zakłady wykonujące środek zabezpieczający w dążeniu do stałego podnoszenia jakości świadczeń.

 

Treść wystąpienia

Lista aktualności