Aktualności

10-11-2017r.

Rzecznik Praw Pacjenta na posiedzeniu Zespołu ds. systemowych rozwiązań w ochronie zdrowia

10 listopada br. Pan Bartłomiej Chmielowiec - Rzecznik Praw Pacjenta wziął udział m.in. obok Pana Pawła Szrota - zastępcy szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Pani Józefy Szczurek-Żelazko - Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia oraz Pana Andrzeja Jacyny - p.o. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w posiedzeniu Zespołu ds. systemowych rozwiązań finansowych w ochronie zdrowia. Do zadań tego Zespołu należy opracowanie propozycji rozwiązań dotyczących wzrostu nakładów na ochronę zdrowia oraz analiza możliwości dalszego zwiększania wynagrodzeń pracowników ochrony zdrowia m.in. lekarzy rezydentów.

 

Propozycje rozwiązań jakie zostaną wypracowane podczas wszystkich posiedzeń, najpóźniej do 15 grudnia br. zostaną przekazane Prezesowi Rady Ministrów przez Przewodniczącego Zespołu.


Zespół ds. systemowych rozwiązań finansowych w ochronie zdrowia został powołany na mocy zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 października 2017 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw systemowych rozwiązań finansowych w ochronie zdrowia, przyszłości kadr medycznych i sposobu ich wynagradzania.

Lista aktualności