Aktualności

31-07-2017r.

Prawo małoletnich pacjentów do świadczeń zdrowotnych a decyzja rodziców o nieszczepieniu dziecka

Kierując się dobrem małoletnich pacjentów Rzecznik Praw Pacjenta zwraca uwagę na problem związany z odmową leczenia (bądź kontynuacją leczenia) przez lekarzy, w przypadku gdy rodzice nie decydują się na szczepienie swoich dzieci

 

Nie podważając ustawowego prawa lekarza do odstąpienia od leczenia, Rzecznik Praw Pacjenta w poniższym stanowisku obrazuje konsekwencje podejmowanych decyzji, które nie pozostają bez wpływu na stan zdrowia dziecka – które w żaden sposób nie jest odpowiedzialne za konflikt między jego rodzicem a lekarzem prowadzącym.

 

Stanowisko Rzecznika Praw Pacjenta - PDF 2,59 MB

Lista aktualności