Aktualności

27-12-2016r.

„Kuba i Buba w szpitalu” w szpitalnych bibliotekach

Mali pacjenci i ich rodzice mogą poznać przygody Kuby i Buby – bohaterów książki „Kuba i Buba w szpitalu, czyli o prawach dziecka-pacjenta niemal wszystko” w szpitalach i na oddziałach pediatrycznych w całej Polsce. Książka jest dostępna dla najmłodszych pacjentów szpitali dzięki współpracy Biura Rzecznika Praw Pacjenta z Fundacją Zaczytani.org, Fundacją Serdecznik i Fundacją Orange.  

 

Pobyt małych pacjentów w szpitalu często jest dla nich zupełnie nowym i stresującym doświadczeniem związanym nie tylko z samym leczeniem, ale również z rozłąką z bliskimi czy kolegami.  Świat książek, w tym wydanej z inicjatywy Rzecznika Praw Pacjenta pozycji „Kuba i Buba w szpitalu”, chociaż na chwilę pomaga dzieciom zapomnieć o chorobie, trudnym niekiedy leczeniu i tęsknocie za najbliższymi.

 

Wydana w ubiegłym roku z inicjatywy i pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Pacjenta oraz Rzecznika Praw Dziecka książka „Kuba i Buba w szpitalu, czyli o prawach dziecka-pacjenta niemal wszystko” to zabawny przewodnik po prawach pacjenta dla dzieci, ale też ich rodziców i opiekunów.

 

Dlatego Biuro Rzecznika Praw Pacjenta chciało dotrzeć z tą publikacją do najmłodszych hospitalizowanych pacjentów w całej Polsce. Nie udałoby się tego dokonać bez pomocy i zaangażowania organizacji pozarządowych, które realizują projekty na rzecz dzieci i młodzieży przebywających w szpitalach:

 

Fundacji Zaczytani.org, która działa na rzecz dzieci i ich podejścia do książek. Zaczytani.org stworzyli ponad 200 bibliotek w szpitalach, hospicjach i domach dziecka. Projekty Zaczytanych to m.in. Wielka Zbiórka Książek, Zaczytane Ławki, Zaczytane Pokoje, Pokoje Terapeutyczne

 

Fundacji Serdecznik, której jednym z projektów jest Oddział Bajka. W ramach Oddziału Bajka tworzone są Bajkowozy – wędrujące szpitalne biblioteki wyposażone w książki oraz akcesoria przydatne do prowadzenia animacji i warsztatów dla dzieci przebywających na oddziałach szpitalnych

 

 

Fundacji Orange, która w ramach projektu Bajkowy Kącik tworzy w szpitalach kolorowe, przyjazne świetlice oraz miejsca do nauki i zabawy

 

Wszystkim zaangażowanym Fundacjom dziękujemy za pomoc w dystrybucji książki!

Lista aktualności