Aktualności

01-12-2017r.

Kondycja oddziałów internistycznych na Mazowszu tematem konferencji MUW

Bartłomiej Chmielowiec - Rzecznik Praw Pacjenta obok Waldemara Kraska – Senatora RP, Przewodniczącego Senackiej Komisji Zdrowia wziął udział w konferencji dotyczącej aktualnej sytuacji szpitalnych oddziałów wewnętrznych na terenie województwa mazowieckiego. Konferencja zorganizowana została przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki, a wzięło w niej udział ponad sześćdziesiąt osób.
 
Konferencję otworzył Jarosław Chmielewski, Dyrektor Wydziału Zdrowia MUW, który mówił o tym jak ważne jest patrzenie na sytuację każdego pacjenta w trakcie całego procesu leczenia.
 
Uczestnikami spotkania byli ordynatorzy i dyrektorzy oddziałów chorób wewnętrznych z Mazowsza oraz dysponenci państwowego ratownictwa medycznego. Wojewoda Mazowiecki - Zdzisław Sipiera podziękował wszystkim za obecność na konferencji i podkreślił, że należy tak razem projektować usługi dla pacjentów, aby im służyć. Mówiąc o potrzebach pacjentów na Mazowszu, odniósł się także do znaczenia wspólnych działań z Narodowym Funduszem Zdrowia (np. system IOWISZ).
 
Rzecznik Praw Pacjenta przypominał zebranym, że najważniejsze podczas udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom, oprócz oczywiście osiągnięcia zamierzonego efektu leczenia, jest zapewnienie im bezpieczeństwa i komfortu podczas procesu leczenia. Rzecznik wskazał także jak ważne jest stałe monitorowanie przestrzegania praw pacjenta na danych oddziałach szpitalnych. Jest to rola nie tylko dyrektorów podmiotów leczniczych, ale także osób przez nich do tego wyznaczonych. Bardzo istotną kwestią jest także wdrażanie stosownych procedur gwarantujących pacjentom realizację ich praw.
 
Wśród gości i prelegentów byli także przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia i UM m.st Warszawy: Mateusz Komza – Dyrektor Departamentu Ratownictwa Medycznego i Obronności Ministerstwa Zdrowia; Michał Dzięgielewski – Zastępca Dyrektora Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia; Paweł Chęciński – p.o. Dyrektora Biura Polityki Zdrowotnej UM. Jak również prof. dr hab. n. med. Jacek Imiela – Krajowy Konsultant w dziedzinie chorób wewnętrznych oraz dr n. med. Marek Stopiński – Wojewódzki Konsultant w dziedzinie chorób wewnętrznych na Mazowszu.
Lista aktualności