Aktualności

10-10-2018r.

Drugi numer kwartalnika „Jednym Głosem”

10 października obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Celem tego Święta jest zwrócenie uwagi na potrzebę troski o zdrowie psychiczne nas samych, jak i osób z naszego otoczenia. W tym szczególnym dniu oddajemy do rąk Czytelników drugi numer czasopisma Rzecznika Praw Pacjenta „Jednym Głosem” poświęconego tematyce zdrowia psychicznego.

 

Na łamach aktualnego numeru zapraszamy do zapoznania się z relacją z Darżewa, niewielkiej miejscowości w województwie zachodniopomorskim, gdzie pomoc znajdują osoby chore na AIDS. Zaglądamy również do mazowieckiej wsi Kraszewo-Czubaki, w której pacjentom zakładu opiekuńczo-leczniczego oferuje się pomoc z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć technicznych. W Krakowie natomiast odwiedziliśmy Pana Profesora Andrzeja Cechnickiego, który opowiedział nam o marzeniach Pana Cogito. Przedstawiamy również pilotażowy alfabet Centrów Zdrowia Psychicznego. Zapraszamy ponadto do lektury refleksji nadesłanej przez Panią Doktor Beatę Swendrowską z Płocka o roli dziennych oddziałów psychiatrycznych oraz do zapoznania się z przepisami dotyczącymi prawa pacjenta do wyrażenia zgody, a także do poznania historii pewnego telefonu, który uratował życie. W najnowszym numerze zamieściliśmy również krótką informację o zbliżającym się jubileuszu 10-lecia uchwalenia ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do współpracy przy tworzeniu kolejnych numerów naszego czasopisma. Wszelkie wskazówki i pomysły prosimy przesyłać na adres: lub przekazywać do Rzeczników Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego pracujących w szpitalach i oddziałach psychiatrycznych.

 

Kwartalnik „Jednym Głosem” dystrybuowany jest w tradycyjnej wersji papierowej w szpitalach i oddziałach psychiatrycznych, w których swoje obowiązki pełnią Rzecznicy Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego. Wykaz podmiotów leczniczych objętych działalnością Rzeczników można znaleźć pod adresem internetowym https://www.rpp.gov.pl/o-biurze/rzecznicy-praw-pacjenta-szpitala-psychiatrycznego/

 

W wersji elektronicznej „Jednym Głosem” można pobrać ze strony internetowej Rzecznika.

Lista aktualności