Aktualności

11-04-2017r.

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta na I Międzynarodowym Kongresie Patient Empowerment

W dniach 24-25 kwietnia br. przedstawiciele Biura Rzecznika Praw Pacjenta wezmą udział w I Międzynarodowym Kongresie Patient Empowerment, organizowanym przez Instytut Komunikacji Zdrowotnej. W trakcie tego wydarzenia w gronie polskich i zagranicznych ekspertów ochrony zdrowia oraz organizacji pacjenckich będzie miała miejsce dyskusja o korzyściach płynących z systemu, w którym pacjent zajmuje centralne miejsce.

 

W pierwszym dniu Kongresu przedstawiciel Biura Rzecznika Praw Pacjenta weźmie czynny udział w panelach dyskusyjnych: „Zaangażowanie pacjentów w rozwój medycyny – innowacyjne spojrzenie w przyszłość” oraz „Prawa Pacjenta – egzekwowanie a etykietka trudny pacjent na przykładzie onkologii”. Ponadto, w godzinach 10:00 – 15:00, na specjalnie przygotowanym stoisku informacyjnym, eksperci Biura będą przybliżali uczestnikom konferencji informacje na temat systemu ochrony praw pacjenta w Polsce.

 

Rzecznik Praw Pacjenta dostrzegając problem zagubienia pacjentów w systemie polskiej służby zdrowia oraz trudności z jakimi się oni spotykają podczas korzystania ze świadczeń zdrowotnych objął patronatem honorowym całe wydarzenie.

 

Głównym celem Kongresu jest popularyzacja idei „pacjent jako partner” oraz zapewnienie efektywnej komunikacji między lekarzem a pacjentem w zespole medycznym, w zespole menedżerskim placówek medycznych a także w opiece farmaceutycznej. Dlatego też Kongres skierowany jest zarówno do pacjentów, ich przedstawicieli ustawowych, lekarzy, studentów medycyny jak i farmaceutów.

 

Organizator wydarzenia zmierza również do poprawy jakości opieki w ochronie zdrowia poprzez podnoszenie kompetencji lekarzy i pacjentów w dziedzinie komunikacji interpersonalnej. Ponadto zwraca uwagę na konieczność wsparcia pacjentów w zrozumieniu zasad funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce, poprzez przekazywanie im wiedzy na temat m.in. umiejętnego korzystania z prawa do informacji oraz pozostałych praw pacjenta.

 

 

Więcej informacji o I Międzynarodowym Kongresie Patient Empowerment:

https://www.komunikacjazdrowotna.org/

 

Lista aktualności