Aktualności

25.05.2018r.

RODO - prawo pacjenta do bezpłatnej kopii danych osobowych

Od dnia 25 maja 2018 r. stosuje się Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z...
więcej
22.05.2018r.

Jak rozmawiać z pacjentem? Wspólne wystąpienie RPP i Prezesa NIL

Zauważając pojawiające się sygnały dotyczące nieporozumień w komunikacji pomiędzy pacjentami a personelem medycznym, Rzecznik Praw Pacjenta zaprosił Prezesa Naczelnej Izby...
więcej
21.05.2018r.

Narodowy Program Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne przedłużony na kolejne lata

Bartłomiej Chmielowiec w imieniu pacjentów wystąpił do Ministra Zdrowia w sprawie planów kontynuowania Narodowego Programu Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy...
więcej
17.05.2018r.

Zmiany w deklaracji wyboru świadczeniodawcy dotyczące przedstawiciela ustawowego

Rzecznik Praw Pacjenta zaproponował Ministrowi Zdrowia, aby w deklaracji wyboru świadczeniodawcy w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, wprowadzić obowiązek podania danych dwóch...
więcej
15.05.2018r.

Wyższa renta socjalna i wsparcie osób niepełnosprawnych

W poniedziałek 14 maja br. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej podpisał dwie ustawy, dzięki którym wprowadzone zostaną szczególne uprawnienia dla osób ze znacznym stopniem...
więcej
11.05.2018r.

Dyżury przedstawicieli organizacji pacjentów w dniach 14-22 maja br.

„Łączy nas pacjent” to wspólny projekt Rzecznika Praw Pacjenta oraz przedstawicieli największych w Polsce organizacji pacjentów. W ramach projektu, na bezpłatnej ogólnopolskiej...
więcej
10.05.2018r.

Karta zgonu tematem wystąpienia RPP do MZ

Rzecznik Praw Pacjenta wystąpił do Ministra Zdrowia o przedstawienie informacji o bieżącym stanie prac nad zmianą ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu...
więcej
09.05.2018r.

Pierwszy dyżur Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego w ramach projektu „Łączy nas pacjent” już 10 maja br.

Podczas pierwszego dyżuru, Magdalena Fac-Skhirtladze z Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego będzie informowała o leczeniu, diagnostyce oraz objawach stwardnienia...
więcej
1    5  6  7  8  9  10  11  12  13    72