Aktualności

27.05.2011r.

Orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie R.R. przeciwko Polsce

26 maja br. Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał wyrok w sprawie R.R. przeciwko Polsce, stwierdzając naruszenie przez Polskę Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.
więcej
19.05.2011r.

Nowelizacja ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta podpisana przez Prezydenta RP

18 maja br. Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę z dnia 28 kwietnia 2011 r. zmieniającą m.in. ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
więcej
18.05.2011r.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

W związku ze zbliżającym się okresem wakacyjnym Rzecznik Praw Pacjenta przypomina o zasadach korzystania ze świadczeń zdrowotnych za granicą.
więcej
06.05.2011r.

Badania pacjenta przed planową hospitalizacją

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta otrzymuje wiele zapytań od pacjentów w sprawie obowiązku wykonywania badań diagnostycznych i konsultacji przed planową hospitalizacją.
więcej
05.05.2011r.

Udogodnienia dla pacjentów w Centrum Onkologii

Od 2 maja br. w Centrum Onkologii (Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie) w Warszawie, funkcjonuje pierwszy etap nowego systemu informatycznego.
więcej
08.04.2011r.

Kontrole stanu technicznego i sanitarnego szpitali psychiatrycznych

Rzecznik Praw Pacjenta wystąpił do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej oraz do Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie...
więcej
01.04.2011r.

Leczenie stwardnienia rozsianego

Ministerstwo Zdrowia przygotowało wstępne nowe projekty programów leczenia stwardnienia rozsianego.
więcej
25.03.2011r.

Nowelizacja ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

25 marca br. Sejm przyjął w głosowaniu rządowy projekt nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
więcej
1    71  72  73  74  75  76  77  78  79    79