Aktualności

26.11.2010r.

Wystąpienie do Ministerstwa Zdrowia

Rzecznik Praw Pacjenta wystąpił do Ministerstwa Zdrowia o wykładnię przepisów ustawy z dnia 8 kwietnia 2010 o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu...
więcej
04.11.2010r.

Zmiana rozporządzenia w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe

Uprzejmie informujemy, że w dniu 18 października 2010 r. Minister Zdrowia podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe.
więcej
28.10.2010r.

Refundacja pomp insulinowych do 26 roku życia

Ministerstwo Zdrowia przedstawiło projekt zmian na listach leków refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
więcej
19.10.2010r.

KOMUNIKAT w sprawie załatwiania skarg i wniosków kierowanych do Biura

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta przypomina, że w związku z zaprzestaniem działalności Rzeczników Praw Pacjenta przy Narodowym Funduszu Zdrowia, funkcje ich przejęły właściwe komórki...
więcej
19.10.2010r.

APEL w sprawie kolejek oczekujących na świadczenia zdrowotne

Rzecznik Praw Pacjenta zwraca się do pacjentów z gorącym apelem o dokonywanie rejestracji wszelkich skierowań do świadczeń zdrowotnych tylko u jednego wybranego przez siebie...
więcej
07.10.2010r.

Komunikat w sprawie leczenia uzdrowiskowego

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta informuje, że w sprawie pacjentów, których Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zawiadomił o utracie ważności skierowań na...
więcej
1    68  69  70  71  72  73  74  75  76