Aktualności

05.05.2011r.

Udogodnienia dla pacjentów w Centrum Onkologii

Od 2 maja br. w Centrum Onkologii (Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie) w Warszawie, funkcjonuje pierwszy etap nowego systemu informatycznego.
więcej
08.04.2011r.

Kontrole stanu technicznego i sanitarnego szpitali psychiatrycznych

Rzecznik Praw Pacjenta wystąpił do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej oraz do Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie...
więcej
01.04.2011r.

Leczenie stwardnienia rozsianego

Ministerstwo Zdrowia przygotowało wstępne nowe projekty programów leczenia stwardnienia rozsianego.
więcej
25.03.2011r.

Nowelizacja ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

25 marca br. Sejm przyjął w głosowaniu rządowy projekt nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
więcej
22.03.2011r.

Zapraszamy na wystawę prac plastycznych

Rzecznik Praw Pacjenta jest współorganizatorem wystawy prac plastycznych uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.
więcej
21.03.2011r.

Pełnomocnicy ds. praw pacjenta w zakładach opieki zdrowotnej

Rzecznik Praw Pacjenta informuje, iż w polskim ustawodawstwie nie istnieje podstawa prawna regulująca funkcję osób zajmujących się prawami pacjenta w zakładach opieki zdrowotnej.
więcej
17.03.2011r.

Informacje o prawach pacjenta w zakładach opieki zdrowotnej

Rzecznik Praw Pacjenta Krystyna Barbara Kozłowska przypomina, że każdy pacjent ma prawo do informacji o przysługujących mu prawach.
więcej
09.03.2011r.

Świadczenia szpitalne i ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne - brak rejonizacji

Rzecznik Praw Pacjenta przypomina, że realizacja świadczeń nie jest uzależniona od miejsca zamieszkania pacjenta.
więcej
1    67  68  69  70  71  72  73  74  75    75