Aktualności

02.01.2012r.

KOMUNIKAT

Rzecznik Praw Pacjenta informuje, że w przypadku odmowy wypisania recepty na lek refundowany osobie posiadającej aktualny dokument potwierdzający ubezpieczenie, pacjent powinien...
więcej
23.12.2011r.

Zmiany w terapii leczenia stwardnienia rozsianego - już obowiązują

Z dniem 15 grudnia 2011 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające wcześniejsze rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów...
więcej
16.12.2011r.

KOMUNIKAT

Rzecznik Praw Pacjenta z zadowoleniem przyjął porozumienie Ministra Zdrowia, Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej i Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej w sprawie zasad refundacji...
więcej
13.12.2011r.

Kontrole stanu technicznego, sanitarnego oraz przeciwpożarowego szpitali psychiatrycznych - WYNIKI

Znane już są wyniki ogólnopolskich kontroli przeprowadzonych przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego na prośbę Rzecznika Praw Pacjenta.
więcej
13.12.2011r.

Pełnomocnicy ds. praw pacjenta w szpitalach

Rzecznik Praw Pacjenta Krystyna Barbara Kozłowska uprzejmie przypomina świadczeniodawcom, że w szpitalach mogą pracować osoby zajmujące się prawami pacjenta i zatrudnione przez...
więcej
09.12.2011r.

Informacja dotycząca podjętych działań przez Rzecznika Praw Pacjenta w sprawie sytuacji w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim

Rzecznik Praw Pacjenta wystąpił do Dyrektora szpitala o natychmiastowe udostępnienie raportów pielęgniarskich oraz nagrań z monitoringu prowadzonego w oddziale psychiatrii.
więcej
08.12.2011r.

Nielegalne pobieranie opłat za energię

Rzecznik Praw Pacjenta zwraca się do pacjentów z prośbą o zgłaszanie sygnałów dotyczących pobierania przez szpitale opłat za energię elektryczną.
więcej
29.11.2011r.

Umiejętność przekazywania informacji: lekarz - pacjent

Rzecznik Praw Pacjenta wystąpił do Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza w sprawie bariery w komunikacji pomiędzy pacjentem a lekarzem udzielającym świadczeń zdrowotnych.
więcej
1    67  68  69  70  71  72  73  74  75    78