Aktualności

27.06.2012r.

Światowy Dzień Spirometrii

Z okazji Światowego Dnia Spirometrii (27 czerwca) w kilkudziesięciu placówkach medycznych w dniach 27 - 29 czerwca 2012 r. w całej Polsce można będzie wykonać bezpłatne badanie...
więcej
22.06.2012r.

Komunikat Rzecznika Praw Pacjenta w sprawie planowanego od 1 lipca br. protestu środowiska lekarskiego

Z dniem 1 lipca br. rozpocznie się protest planowany przez lekarski samorząd zawodowy oraz lekarskie organizacje związkowe polegający na wystawianiu przez lekarzy pełnopłatnych...
więcej
20.06.2012r.

Spotkanie w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta

W środę, 20 czerwca br. w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta odbyło się spotkanie w związku z planowanym od 1 lipca br. protestem organizowanym przez lekarski samorząd zawodowy oraz...
więcej
12.06.2012r.

Odpowiedzialność zawodowa psychologów

Rzecznik Praw Pacjenta zwrócił się do Ministra Pracy i Polityki Społecznej z prośbą o podjęcie działań zmierzających do prawnego uregulowania kwestii odpowiedzialności zawodowej...
więcej
05.06.2012r.

Postępowanie wyjaśniające w Bacikach Średnich

Rzecznik Praw Pacjenta w dniu dzisiejszym wszczął z własnej inicjatywy postępowanie wyjaśniające w sprawie sposobu traktowania pensjonariuszy Samodzielnego Publicznego Zakładu...
więcej
30.05.2012r.

Dodatkowe prace wykonywane przez pacjentów szpitali psychiatrycznych

Rzecznik Praw Pacjenta wystąpił do Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Psychiatrii oraz Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Psychiatrii Dziecięcej z prośbą o opinię w sprawie...
więcej
30.05.2012r.

Udział Rzecznika Praw Pacjenta w obradach

30 maja br. Rzecznik Praw Pacjenta wziął udział w obradach Walnego Zgromadzenia Członków Związku Pracodawców Opieki Psychiatrycznej i Leczenia Uzależnień.
więcej
25.05.2012r.

Rajd Polski Kobiet 26 - 27 maja

Rzecznik Praw Pacjenta objął patronatem honorowym zbliżający się Rajd Polski Kobiet, który odbędzie się w dniach 26-27 maja br. w Warszawie i okolicach. Jest to II edycja Rajdu...
więcej
1    66  67  68  69  70  71  72  73  74    81