Aktualności

25.04.2018r.

Oddaj książkę - stwórz bibliotekę - zainspiruj innych. IV edycja Wielkiej Zbiórki Książek w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta

Bartłomiej Chmielowiec – patron honorowy akcji – zaprasza wszystkich chętnych do wsparcia kampanii społecznej Zaczytani, której już czwarta edycja ma miejsce w Biurze Rzecznika...
więcej
24.04.2018r.

Za nami wspólna konferencja Rzecznika Praw Pacjenta i Rzecznika Finansowego

19 kwietnia odbyła się pierwsza wspólna konferencja Rzecznika Praw Pacjenta i Rzecznika Finansowego pt. „Rekompensata za utratę zdrowia i życia – praktyczne aspekty dochodzenia...
więcej
23.04.2018r.

Warunki zawierania i realizacji umów dotyczących opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień – stanowisko RPP

Rzecznik Praw Pacjenta przedstawił p.o. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia swoje uwagi do projektu Zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w...
więcej
20.04.2018r.

Ministerstwo Zdrowia znosi opłaty za samą obecność rodziców z dzieckiem w szpitalu

W Ministerstwie Zdrowia podjęto prace nad projektem zmian w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, zgodnie z którym szpital nie pobiera opłat z tytułu pobytu...
więcej
18.04.2018r.

Europejski Dzień Praw Pacjenta

W dniu Europejskiego Dnia Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec przypomina o prawach jakie przysługują pacjentom na terenie naszego kraju.
więcej
13.04.2018r.

Dyżury przedstawicieli organizacji pacjentów w dniach 16-20 kwietnia br.

„Łączy nas pacjent” to wspólny projekt Rzecznika Praw Pacjenta oraz przedstawicieli największych w Polsce organizacji pacjentów. W ramach projektu, na bezpłatnej ogólnopolskiej...
więcej
13.04.2018r.

Świadczenia gwarantowane z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień – Stanowisko RPP

Rzecznik Praw Pacjenta przedstawił Ministrowi Zdrowia swoje stanowisko do projektu rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia...
więcej
12.04.2018r.

Wyrok NSA w sprawie naruszenia zbiorowych praw pacjenta

Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził decyzję Rzecznika Praw Pacjenta w sprawie naruszenia zbiorowych praw pacjenta przez przychodnię z Siemianowic Śląskich, uwzględniając tym...
więcej
1  2  3  4  5  6  7  8  9    63