Aktualności

20.11.2017r.

Prawa pacjenta prawami dziecka

W dniu 20 listopada 2017 roku obchodzimy czwarty Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. Został on ustanowiony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na posiedzeniu w dniu 7 listopada 2014...
więcej
17.11.2017r.

Rzecznik proponuje zmiany systemowe w zakresie leczenia bólu

Rzecznik Praw Pacjenta wystąpił do Ministra Zdrowia o wprowadzenie zmian w przepisach rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i...
więcej
17.11.2017r.

Rzecznik Praw Pacjenta gospodarzem spotkania w ramach projektu „Obywatele dla Zdrowia”

16 listopada br. Bartłomiej Chmielowiec – Rzecznik Praw Pacjenta gościł uczestników spotkania konsultacyjnego w ramach projektu „Obywatele dla Zdrowia”, podczas którego...
więcej
15.11.2017r.

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakładach opiekuńczo-leczniczych

Rzecznik Praw Pacjenta wydał decyzję o uznaniu praktyk za naruszające zbiorowe prawa pacjentów w związku z brakiem zapewnienia właściwej obsady lekarzy w podmiocie leczniczym,...
więcej
10.11.2017r.

Kobiety karmiące, jako grupa szczególnie wymagająca ochrony państwa w sytuacjach kryzysowych

Bartłomiej Chmielowiec wystąpił do Dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa o podjęcie wspólnej inicjatywy zmierzającej do utworzenia planu reagowania kryzysowego z...
więcej
10.11.2017r.

Rzecznik Praw Pacjenta na posiedzeniu Zespołu ds. systemowych rozwiązań w ochronie zdrowia

10 listopada br. Pan Bartłomiej Chmielowiec - Rzecznik Praw Pacjenta wziął udział w posiedzeniu Zespołu ds. systemowych rozwiązań w ochronie zdrowia...
więcej
08.11.2017r.

Stanowisko Rzecznika Praw Pacjenta w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych przez osoby bez uprawnień

W trosce o bezpieczeństwo zdrowotne Pacjentów Rzecznik Praw Pacjenta pragnie zwrócić uwagę na zagrożenia związane z zasięganiem pomocy w zakresie diagnozowania i leczenia chorób u...
więcej
31.10.2017r.

Działania priorytetowe Rzecznika Praw Pacjenta

Działania priorytetowe Rzecznika Praw Pacjenta
więcej
1  2  3  4  5  6  7  8  9    55